Quản lý và Kỹ thuật quản lý

Trình bày đơn giản những nguyên  tắc và kỹ thuật hay được dùng đến nhiều nhất  trong công tác lãnh đạo doanh nghiệp. Nội dung sách gồm 3 phần 
Phần 1 :Khoa học quản lý gồm 3 chương
Chương 1: Khoa học quản lý, lãnh đạo , quản lý
Chương 2 : Tổ chức và cơ cấu 
Chương 3 : Những nguyên tắc thực hiện khoa học quản lý 
Phần 2 : Kỹ thuật quản lý 
Chương 4 : Các kỹ thuật cơ bản 
Chương 5 : Kế hoạch hóa
Chương 6  : Ngân sách 
Phần 3 Kiểm tra

Kỹ thuật xây dựng nhà Yến

Sách được biên soạn dựa  trên kết quả nghiên cứu khoa học và đúc kết kinh nghiệm từ  thực tiễn phát triển nghề nuôi chim yến toàn quốc của Công ty Yến sào Khánh hòa . Nội dung gồm 4 chương :
Chương 1 : Đặc điểm sinh học Chim Yến nhà
Chương 2 : Kỹ thuật thiết kế và xây dựng nhà của chim Yến 
Chương 3 :Lắp đặt trang thiết bị nhà Yến
Chương 4 : Kỹ thuật vận hành nhà Yến 
 

 

Xây dựng Đảng số 5 / 2018

Lý luận - Thực tiễn - Kinh nghiệm 
Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về chống chủ nghĩa cá nhân . 
Chỉ dẫn của C.Mác về công tác tổ chức - cán bộ .
Cuộc đấu tranh chống " giặc ở trong lòng".

Xây dựng Đảng số 1/2018

 Lý luận - Thực tiển - Kinh nghiệm  gồm các bài  :
Chủ tịch Hồ Chí  Minh nói về tu dưỡng đạo đức cách mạng.
" Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân " nhìn từ góc độ xây dựng văn hóa đảng.

Mẹo làm tắt, làm nhanh để xử lý các tình huống trên máy vi tính

Gồm các mẹo dễ thực hiện như xử lý các lỗi máy in, chuột, ổ đĩa; bảo đảm Windows XP tối ưu hóa cho các chương trình; thêm âm thanh và các event Windows XP, các mẹo để xử lý nhanh các văn bản, trang bảng tính,  diễn hình, cơ sở dữ liệu; và nhiều mẹo khác cùng các tình huống xử lý khác nhau .

72 Kỹ thuật xử lý công việc văn phòng trên máy vi tính

Được bố cục rõ ràng, các bước hướng dẫn ngắn gọn kèm theo hình ảnh minh họa, chỉ ra những công cụ thích hợp nhất để xử lý nhanh các công việc hàng ngày trên máy tính như cập nhật Office, tra từ nhanh với ô Research, nén hình ảnh, hiệu chỉnh tài liệu...;một số kỹ năng Office cao hơn như viết các macro, xác lập các template (khuôn mẫu) , chỉnh sữa các cửa sổ chuẩn .

Trang