Vụ Y tế Dự Phòng Viện Pasteur Nha Trang

Hướng dẫn về chất lượng nước uống

Sách  được dịch từ bản tiếng Anh " Guidelines For Drinking Water Quality",volum1, tái bản lần thứ 2, 1993 .Nội dung sách đưa ra các giá trị hướng dẫn cho nhiều thành phần và chất ô nhiễm nước bao gồm các phương diện vi sinh vật, sinh vật, hóa học, cảm quan và phóng xạ , đáp ứng nhu cầu của các chuyên gia, các nhà quản lý, các nhà nghiên cứu và các bộ hoạt động trong lĩnh vực Cung cấp nước sạch và Vệ sinh môi trường ở nước ta.