Ủy ban khoa học kỹ học tỉnh và Sở y tế Thái Bình

Sổ tay sử dụng một số thuốc thông thường

Nhìn chung hiện nay, thuốc phòng và chữa bệnh cho cán bộ và nhân dân còn khan hiếm. Trong khi đó, ở nhiều nơi, việc phòng và chữa bệnh tại nhà, có nhiều người do không hiểu biết về thuốc đã sử dụng khá tùy tiện, không đúng liều lượng, có người còn quá lạm dụng thuốc, sử dụng thuốc cả trong những trường hợp không cần thiết thậm chí sử dụng thuốc không đúng với bệnh tật. Kết quả là chẳng những tốn tiền mà bệnh tật lại lâu khỏi, lâu đỡ, có khi còn xảy ra những tai biến đáng tiếc, nguy hiểm đến tính mạng.