Thông Tấn

Thế giới : 202 quốc gia và vùng lãnh thổ

Giới thiệu nôi dung
Sách do nhà xuất bản Thông Tấn biên soạn nhằm giới thiệu  với độc giả những thông tin cơ bản về 202 quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng những nét đặc trưng nhất về  tình hình phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, các di sản tự nhiên, văn hóa... của các quốc gia và vùng lãnh thổ trong những năm đầu thế kỷ XXI.
Nội dung sách trình bày theo từng châu lục, sắp xếp theo vần abc, bắt đầu từ châu Á, tiếp đến châu Âu, châu Đại Dương , châu Mỹ, châu Phi; còn nội dung sách dược phân theo chủ đề và dưới dạng các số liệu.

Học tập đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh

Nội dung sách gồm 2 phần lớn
Phần thứ nhất:" Ghi sâu lời dạy của người", tập hợp những bài viết chân tình, giản dị, súc tích và sâu sắc của Chủ Tịch Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng.
Phần thứ hai: "Bác Hồ - tấm gương mẫu mực vể đạo đức  cách mạng" bao gồm những bài nói và viết của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị- xã hội, các nhà nghiên cứu khoa học; những hồi ký, chuyện kể của cán bộ, nhân dân ta, bè bạn nước ngoài về Chủ Tịch Hồ Chí Minh và đạo đức tác phong làm việc của Người.