Sự thật

Tuyển tập Mác - Ăng ghen , tập 1, tập 2

Giới thiệu tóm tắt nội dung
Bộ tuyển tập gồm 6 tập, kho sách Thư viện Khoa học và Công nghệ Vĩnh Long chỉ lưu 2 quyển tập một  và tập hai .