Nhà xuất bản Y học Hà Nội

Dược lý tuổi già

Nội dung sách gồm 6 chương :
Chương 1 : Những biến đổi cấu trúc, sinh hóa và chức năng trong cơ thể khi già .
Chương 2: Dược động học và dược lực học, đặc thù của các dược chất trong cơ thế người già .
Chương 3: Triển vọng của việc sử dụng các nguyên tố vi lượng trong môn bệnh học tuổi già .
Nghiên cứu hoạt tính dược lý của các liều sinh vật đồng và mangan trong thí nghiệm trên các động vật thuộc lứa tuổi khác nhau.

Biến hóa sinh học thuốc

Cuốn chuyên khoa “ Biến hóa sinh học thuốc” xuất bản lần này là lần thứ hai. Những năm gần đây, trong các tài liệu xuất bản có thông báo kết quả nghiên cứu về các mặt cảm ứng và ức chế biến hóa sinh học thuốc, về sự tác dụng tương hỗ giữa các thuốc theo các chỉ số dược động học cũng như dược lực học của thuốc. Việc chữa bệnh bằng thuốc trước hết là dựa vào các tính chất dược lực của thuốc vì chính dược lực học xác định phổ tác dụng điều trị, từ đó mà chỉ định hay chống chỉ định dùng thuốc này hay thuốc khác.