Nhà xuất bản Y học

Phẩu thuật mạch máu lớn ngoại biên

Phẫu thuật điều trị các vết thương mạch máu bằng phương pháp mổ xẻ đơn giản thắt mạch máu đã có từ trước công nguyên, nhưng phẫu thuật điều trị triệt để các bệnh và tổn thương ở mạch máu mới chỉ được bắt đầu cách đây gần ba chục năm. Ở Việt Nam, phẫu thuật mạch máu cũng là một chuyên khoa mới và đang trên đà phát triển. Trong cuốn sách này, chúng tôi muốn đóng góp một phần nhỏ kinh nghiệm của mình hơn 20 năm làm công tác mổ xẻ điều trị các bệnh và tổn thương ở mạch máu. Đây là cuốn sách đầu tiên viết về chuyên đề "Phẫu thuật mạch máu" ở nước ta, nên không tránh khỏi có những thiếu xót.

Điều trị điện trên huyệt

Phương pháp điều trị điện trên huyệt (châm điện) là một hình thức châm cứu đang được dùng rộng rãi ở nước ta. Để góp phần nâng cao chất lượng sử dụng phương pháp điều trị trên huyệt, chúng tôi viết tài liệu này trên cơ sở kinh nghiệm của mình, kết hợp với sự tiếp thu kinh nghiệm trong nước và ngoài nước. Sách viết cho các y , bác sĩ chuyên khoa châm cứu ở các bệnh viện, bệnh xá để tham khảo, ứng dụng tốt cả kinh nghiệm của châm cứu và kinh nghiệm của điều trị điện, khi thực hiện điều trị điện trên huyệt.