Nhà xuất bản Từ điển Bách khoa Hà Nội

Từ điển Khoa học tự nhiên và kỹ thuật

Từ điển Khoa học tự nhiên và kĩ thuật được biên soạn nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản phổ thông về các ngành khoa học tự nhiên và kĩ thuật cho thanh niên, học sinh và độc giả có nhu cầu hiểu biết về những thuật ngữ- khái niệm cơ bản nhất của khoa học tự nhiên và kĩ thuật .
Nội dung sách bao gồm khoảng 3000 mục từ, do biên tập viên Trung tâm quốc gia biên soạn từ điển bách khoa (trước đây) tổ chức biên soạn, biên tập dưới sự chỉ đạo của giáo sư Hà Học Trạc và một số nhà khoa học chuyên ngành hiệu đính.
Nhà xuất bản Từ điển bách khoa tổ chức xuất bản .