Nhà xuất bản trẻ

Bách khoa Khoa học lý thú cho mọi người

Giới thiệu những chuyện lạ, hấp dẫn về: Các nền Văn hóa trên thế giới; Vật chất vận động như thế nào? Con người - Môi trường - Sự kiện; Khoa học; Thiên nhiên ;Các hoạt động thể thao; Cơ thể con ngưởi; Lich sử; Địa lý; Phương tiện giao thông; Loài khủng long; Thế giới động vật.

Thức ăn chữa bệnh của Trung Quốc

Phương pháp nấu nướng và an uống của Trung Quốc nổi tiếng trên thế giới. Đó là biểu hiện cao độ của đời sống văn hóa Trung Quốc. Người Trung Quốc dùng thực phẩm là để dưỡng sinh và chữa bệnh. Lịch sử ấy rất lâu dài. Từ đời nhà Chu đã có chức quan "Thầy thuốc chữa bệnh bằng thức ăn" mà trách nhiệm của ông ta là chỉ đạo phương pháp chữa bệnh bằng thức ăn trong triều. Thuốc và thức ăn cùng có một nguồn gốc sâu xa rất xưa.