Nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh

Con người là trung tâm trong mối quan hệ giữa cá nhân với cộng đồng

Nội dung sách : Gồm 3 phần
Phần thứ nhất
 I.Nhận thức về vũ trụ ( vũ trụ quan )
  1. Về vũ trụ của triết học.
  2. Về trái đất và mối quan hệ giữa trái đất với vũ trụ, nhân sinh.
II. Về con người cá nhân ( tiểu vũ trụ )
  1. về nguồn gốc con người ?
  2. Tổ tiên của con người từ đâu.
  3. Tinh thần - Lý trí của con người là gì, hoạt động như thế nào?
  4. Nhu cầu của con người cá nhân.
  5. Hành vi thực hiện nhu cầu của con người.

Chữ trang trí quảng cáo

Nội dung sách giới thiệu gần 1.000 kiểu chữ Quốc ngữ từ Cổ đại đến nay nhằm phục vụ  vẽ nhãn hàng, bảng hiệu quảng cáo, trình bày tít sách, triển lãm hội chợ, trang trí nội thất, chạm khắc, thêu ren, xây dựng fond chữ trên máy vi tính phục vụ việc in ấn và dùng trong nhiều  lĩnh vực kỹ thuật, văn hóa thông tin và các công việc  nghiên cứu khác về chữ .

Tìm hiểu bệnh ung thư

Cuốn sách này đề cập đến những điều chính yếu cần được hiểu biết rõ về bệnh ung thư. Chẩn đoán ung thư ai cũng biết là một việc làm vô cùng quan trọng và ngay từ đầu, phải được giải quyết thật tốt. Chuẩn đoán ung thư phải đạt mức chính xác tới 100%, phải thật hoàn chỉnh, đánh giá đúng mức độ tiến triển của bệnh. Hiện có rất nhiều phương pháp thăm khám, kỹ thuật xét nghiệm hỗ trợ cho lâm sàng để chuẩn đoán ung thư. Riêng một phương pháp hoặc một kỹ thuật xét nghiệm nào không đủ khả năng làm tốt công việc trên đây.