Nhà xuất bản Nông nghiệp Hà Nội

Đặc điểm sinh học và năng suất cây trồng được tưới nước

Tưới nước là một yếu tố quan trọng để điều chỉnh chế độ nước của đất và cây trồng, khắc phục hạn hán và khô hanh. Sản lượng của các loại cây trồng đạt được cao và ổn định, có chất lượng tốt chỉ khi việc điều chỉnh chế độ nước tốt nhất. Đối với cây lúa, việc tưới nước là môi trường sinh thái cần thiết đối với cuộc sống. Muốn có thu hoạch cao và chất lượng tốt, cần hiểu biết đặc tính sinh học, nhu cầu về nước và chất khoáng của cây trồng để việc tối ưu hóa chúng cho phép đạt được mục tiêu đề ra. Đó là nhiệm vụ cơ bản của cuốn sách này.