Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật

Kỹ thuật xây dựng nhà Yến

Sách được biên soạn dựa  trên kết quả nghiên cứu khoa học và đúc kết kinh nghiệm từ  thực tiễn phát triển nghề nuôi chim yến toàn quốc của Công ty Yến sào Khánh hòa . Nội dung gồm 4 chương :
Chương 1 : Đặc điểm sinh học Chim Yến nhà
Chương 2 : Kỹ thuật thiết kế và xây dựng nhà của chim Yến 
Chương 3 :Lắp đặt trang thiết bị nhà Yến
Chương 4 : Kỹ thuật vận hành nhà Yến 
 

 

Tính toán quá trình, thiết bị trong công nghệ hóa chất và thực phẩm Tập 1

Sách đúc kết những cơ sở lý thuyết chính và đưa ra những bài tập thí dụ minh họa, giúp cho sinh viên nắm vững thêm lĩnh vực và quá trình thiết bị, đồng thời là cơ sở tham khảo tốt cho các kỹ sư và cán bộ kỹ thuật trong ngành công nghệ .Tập 1 có các quá trình và thiết bị thủy lực, thủy cơ, truyền nhiệt, bốc hơi và kết tinh .