Nhà xuất bản Thể dục thể thao - Hà Nội

Xoa bóp - Tăng cường sức khỏe, phòng bệnh và chữa bệnh

Xưa nay ở phương Đông cũng như phương Tây, phần đông những người thầy thuốc đều coi xoa bóp là một trong những phương pháp để bảo vệ sức khỏe và chữa bệnh cho con người. Ở Việt Nam, phương pháp xoa bóp cũng được sử dụng từ lâu. Trong các sách cổ đều có nhắc đến việc chữa bệnh bằng xoa bóp. Những năm gần đây số bệnh viện của ta đã thành lập khoa chữa bệnh bằng thể dục trong đó có phòng xoa bóp.