Nhà xuất bản Thể dục thể thao

Chữa khỏi bệnh bằng thể dục

Cuốn “Chữa khỏi bệnh bằng thể dục” giới thiệu với bạn đọc một số mẫu chuyện cụ thể qua những con người thật ở Việt Nam đã áp dụng những phương pháp phòng bệnh bằng thể dục – vệ sinh để kéo dài tuổi thọ, những phương pháp chữa bệnh bằng thể dục - vật lý kết hợp với một vài thứ thuốc cần thiết và đã chữa khỏi những căn bệnh hiểm nghèo hoặc đã phục hồi được chức năng của một phần cơ thể.