Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh

Từ điển kỹ thuật xây dựng Anh - Việt

Nội dung bao gồm khoảng 38.000 thuật ngữ về các môn học cơ bản của Kỹ thuật xây dựng: công trình, thi công,vật liệu xây dựng, sức bền vật liệu, cầu đường, địa cơ, kiến trúc..., và các môn học cơ sở hoặc các môn học có liên quan như trắc địa, giao thông, thủy văn, khí tượng, môi trường, thủy lợi, địa chất ...