ấn bản Ủy Ban Khoa học kỹ thuật An Giang

Bệnh nhiễm khuẩn ở trẻ em- chọn lựa kháng sinh

Gồm 3 chương:
Chương 1: Nguyên tắc sử dụng kháng sinh
Chương 2:  Liều lượng kháng sinh dùng cho trẻ em
Chương 3: Chọn lựa kháng sinh trong các bệnh nhiễm khuẩn trẻ em.