Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn

Nông nghiệp và Nông thôn Vĩnh Long tháng 9/2018

Tin tức và sự kiện 
Chủ động ngăn chặm nguy cơ xâm nhiễm bệnh dịch tả heo Châu Phi
Kễ ký kết thực hiện mô hình chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ trứng vịt theo hướng giá trị gia tăng .
Tuyên truyển , phổ biến pháp luật về nông nghiệp và phát triển nông thôn cho người dân nông thôn 2018.
Mang Thít sơ kết 5 năm thực hiện kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp 
Trạm bảo vệ thực vật Tam Bình tập huấn kỹ thuật trồng rau an toàn .
Nông thôn mới