Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh

Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh số 3/ 2018

Nghiên cứu - trao đổi 
Một số kết quả nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ tỉnhTràVinh giai đoạn 2013-2017.
Công bố kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ 
Kết quả thử nghiệm  nuôi tôm thẻ chân trắng ( Litopenaeus vannamei) theo hình thức siêu thâm canh tại tỉnh Trà Vinh.
Thực trạng và giải pháp phát triển du lịch ở tỉnh Trà Vinh.
Ứng dụng mô hình MIKE 11 mô phỏng quá trình xâm nhập mặn tỉnh Trà Vinh  theo các kịch bản biến đổi khí hậu . 

Kết quả các nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ năm 2017

Lĩnh vực khoa học và nông nghiệp
Nghiên cứu ứng dụng quy trình kĩ thuật sản xuất giống tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) tại tỉnh Trà Vinh .
Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng rau an toàn của người dân tại thành phố Trà Vinh.
Xây dựng quy trình chăn nuôi heo gà, sản xuất trứng gà và giết mổ an toàn.
Thử nghiệm sản xuất rau an toàn và đề xuất quy trình sản xuất rau an toàn tại Trà Vinh .
Lĩnh vực Khoa học Y- Dược 

Tạp chí Thông tin khoa học công nghệ tỉnh Trà Vinh số 02/2018

Nghiên cứu  - Trao đổi 
Giải pháp tăng cường ứng dụng Khoa học và Công nghệ từ các đề tài / dự án tỉnh Trà Vinh.
Những vấn đề cần lưu ý khi trồng rừng phòng hộ trên những khu vực bị xói lở .
Công bố kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ 
Ảnh hưởng của liều lượng phân NPK kết hợp với phân hữu cơ lên năng suất và chất lượng hoa đồng tiền ( Gerbera JamesoniiL.) DT03.
Kết quả điều tra, khảo sát tình hình phát triển chăn nuôi bò và thị trường tiêu thụ thịt bò tại huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh .