Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế

Bản tin Khoa học và Công nghệ, tỉnh Thừa Thiên Huế số 3/2019

Hoạt động Khoa học và công nghệ địa phương 
Áo dài phục sinh trên đất Huế là cách để góp phần làm cho Huế đẹp hơn .
Áo dài Huế trong chiến lược phát triển sản phẩm du lịch của tỉnh Thừa Thiên Huế.
Số Hóa , lưu trữ và phổ biến kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn  tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường hưởng ứng " Ngày Chủ nhật xanh ".
Đẩy mạnh sản xuất tập trung sản phẩm lúa hữu cơ.

Bản tin Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế số 09/2018

Hoạt động khoa học & công nghệ địa phương 
Kinh tế - xã hội toàn tỉnh 9 tháng đầu năm 2018 chuyển biến tích cực.
Thanh niên phải nắm bắt cơ hội để lập thân, lập nghiệp.
Các ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo sẽ có khả năng thương mại hóa cao, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội.
Ứng dụng nghề thủ công Mỹ nghệ truyền thống cho ngành sản xuất giày dép thời trang .
Leafpic-pro phần mềm xác định thiếu thừa đạm trên cây trồng cho smartphone.

Bản tin Khoa học và công nghệ Thừa Thiên Huế số 8/2018

Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 
Phát huy hiệu quả trong việc triển khai đề án " Hỗ trợ Hệ sinh thái khởi nghiệp  đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025 " tại tỉnh Thừa Thiên Huế .
Ban hành Quy chế chấm hồ sơ dự thi " Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo: Nhà nước cần tham gia từ giai đoạn đầu .
Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cần có tư duy toàn cầu .
Hoạt động KH&CN địa phương 
Nghiên cứu quy trình nuôi vỗ và thử nghiệm kích thích sinh sản nhân tạo cá ong bầu. 

Bản tin Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế 7/2018

Hoạt động KH&CN địa phương 
Thừa Thiên Huế  đứng thứ nhất về phát triển Chính phủ điện tử cấp tỉnh .
Những chuyển biến tich cực trong hoạt động khoa học và công nghệ 6 tháng đầu năm 2018.
Đóng góp của KH&CN đối với phát triển nông nghiệp ở Thừa Thiên Huế .
Nghiên cứu sự bồi lắng đầm Lập An, tỉnh Thừa Thiên Huế .
Cây Thanh Trà "khát" phù sa.
Quyền sở hữu trí tuệ trong khởi nghiệp : Xác lập càng sớm càng tốt .
Điêu khắc Mỹ xuyên- một làng nghề cần được phát huy.