Sở khoa học và Công nghệ Bình phước

Bản tin Khoa học và Công nghệ Bình Phước số 06/2018

Nghiên cứu - Trao đổi 
Bình Phước quyết tâm thực hiện tốt 11 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018.
Bộ trưởng Chu Ngọc Anh : Cuộc CMCN 4.0 tác động ngày càng rõ nét tới kinh tế  xã hội Việt Nam .
Giải pháp phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở Bình Phước.
Bình Phước tham gia triển lãm và hội nghị " khoa học và công nghệ nông nghiệp vùng duyên hải Nam Trung Bộ - Tây nguyên năm 2018.
Thẩm định công nghệ dự án nhà máy chế biến mủ cao su Nghĩa Trung - Bình Phước .