Sở Khoa học Công nghê hậu Giang

Bản tin Khoa học Công nghệ Hậu giang số 169- tháng 8/2018

Trong số nầy :
Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Hậu giang tháng 7/2018.
Hội đồng Khoa học và Công nghệ tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN .
Hoạt động KH& CN cấp huyện, thị, thành phố .
Thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng cho đổi mới công nghệ .
Kết quả hội thi Sáng tạo thanh , thiếu niên , nhi đồng tỉnh Hậu Giang lần thứ V năm 2018.
Giải pháp kỹ thuật giảm lượng axít hữu cơ và giảm phát thải khí nhà kính trong canh tác lúa trên đất phèn và đất phù sa tại tỉnh Hậu Giang.

Bản tin Khoa học Công nghệ Hậu Giang số 168- tháng 7/2018

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội tỉnh Hậu Giang 06 tháng  đầu năm 2018.
Tập huấn Áp dụng và duy trì HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Hậu Giang năm 2018.
Hoạt động KH&CN cấp huyện , thị thành phố .
Sở Khoa học và Công nghệ : Phát động phong trào thi đua năm 2018.
Hậu Giang tham gia lễ hội lúa gạo và triển lãm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Long An .