Sở Khoa học Công nghê hậu Giang

Bản tin Khoa học Công nghệ Hậu Giang số 177-Tháng 04/2019

Trong số nầy :
Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Hậu Giang tháng 03 và thực hiện quý 1/2019
Hậu Giang : Chung kết Cuộc thi Dự án ý tưởng khởi nghiệp lần 1/2019.
Hoạt động KH&CN cấp huyện, thị, thành phố.
Vị Thủy: Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật năm 2018.
Thông báo : Tuyển chọn tổ chức cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2019.
Chi đoàn Sở KH&CN tham gia hoạt động về nguồn và giao lưu thể thao chào mừng kỷ niệm 88 năm ngày thành lập đoàn thanh niên công sản Hồ Chí Minh.

Kỷ yếu 15 năm thành lập ngành Khoa học và công nghệ tỉnh Hậu Giang, giai đoạn 2004-2019

Nội dung gồm:
1.Lời nói đầu của ban biên tập.  
2.Thư chúc mừng của Chủ Tịch UBND tỉnh Hậu Giang nhân kỷ niệm 15 năm thành lập Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang :01/01/2004-2019.
3. Ảnh Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2004- 2011; Giai đoạn 2012 đến nay .
4.Chức năng và nhiệm vụ của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang .
5.Cơ cấu tổ chức Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang hiện nay.
6.Thành tích thi đua  khen thưởng của Sở Khoa học và Công nghệ .

Bản tin Khoa học Công nghệ Hậu giang số 171- tháng 10/2018

Gồm các bài viết
1/Tình hình kinh tế xã hội tỉnh Hậu giang tháng 9 năm 2018 .
2/ Hậu Giang ban hành  Chương trình Nâng cao năng lực chọn tạo giống lúa nhằm đáp ứng nhu cầu giống lúc mới, năng suất, chất lượng cao và thích nghị tốt giai đoạn 2018-2015.
3/ Hoạt động KH&CN cấp huyện , thị, thành phố.
4/ Hiệu quả từ mô hình nuôi rắn Ri cá .
5/ 100% cán bộ, công chức, viên chức sẽ được bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm .

Bản tin Khoa học Công nghệ Hậu giang số 169- tháng 8/2018

Trong số nầy :
Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Hậu giang tháng 7/2018.
Hội đồng Khoa học và Công nghệ tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN .
Hoạt động KH& CN cấp huyện, thị, thành phố .
Thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng cho đổi mới công nghệ .
Kết quả hội thi Sáng tạo thanh , thiếu niên , nhi đồng tỉnh Hậu Giang lần thứ V năm 2018.
Giải pháp kỹ thuật giảm lượng axít hữu cơ và giảm phát thải khí nhà kính trong canh tác lúa trên đất phèn và đất phù sa tại tỉnh Hậu Giang.

Bản tin Khoa học Công nghệ Hậu Giang số 168- tháng 7/2018

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội tỉnh Hậu Giang 06 tháng  đầu năm 2018.
Tập huấn Áp dụng và duy trì HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Hậu Giang năm 2018.
Hoạt động KH&CN cấp huyện , thị thành phố .
Sở Khoa học và Công nghệ : Phát động phong trào thi đua năm 2018.
Hậu Giang tham gia lễ hội lúa gạo và triển lãm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Long An .