Bộ Khoa học và Công nghệ

Khoa học công nghệ Việt Nam số 9 năm 2018 ( 714) A

Diễn đàn Khoa học- Công nghệ 
Kết nối mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam 2018.
Làm thế nào để xây dựng mạng lưới Al Việt Nam vững mạnh?
Doanh nghiệp Việt Nam với công nghiệp robot- cơ điện tử .
Mong góp sức thực hiện giấc mơ nông nghiệp Việt Nam.
Trí tuệ Việt và khát khao cống hiến .
Pháp luật về KH&CN trong bối cảnh  cách mạng công nghiệp 4.0.
Những giải pháp đồng bộ để thúc đẩy khai thác , thương mại háo sáng chế .
Chuyển giá và kiểm sóat chuyển giá tại Việt Nam .

Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo số 31 năm 2018

1. VIETNAM STARTUP DAY 2018 thu hút 20 doanh nghiệp khởi nghiệp nước ngoài tham gia
2. Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức thực hiện nhiệm vụ hằng năm, định kỳ thuộc Đề án 844
3. Tìm cơ chế tài chính hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo
4. Vingroup "mồi vốn" hỗ trợ khởi nghiệp nghìn tỷ
5. Monkey Junior: Ứng dụng học ngoại ngữ cho trẻ
6. Trí tuệ nhân tạo - công nghệ đột phá làm biến đổi thế giới
7. Các giai đoạn phát triển của doanh nghiệp khởi nghiệp: Thành lập nhóm đồng sáng lập

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam số 8 năm 2018 ( 713)

Diễn đàn khoa học- Công nghệ 
Tầm nhìn và chiến lược phát triển đột phá trong bối cảnh CMCN 4.0.
Hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp chủ động tiếp cận CMCN 4.0.
Khả năng triển khai công nghệ truyền thông di động thế hệ thứ 5 ở Việt Nam.
Đại học nghiên cứu tại Việt nam : Nỗ lực đúng cách sẽ dẫn đến thành công.
Nâng cao năng lực quản lý KH&CN trong các cơ sở giáo dục đại học .
Tăng cường giá trị thương hiệu của trường đại học.
Xây dựng nguồn nhân lực giáo dục nghề nghiệp phục vụ hội nhập .

Tia sáng số 16 - 20.8.2018

Tin Tức 
Giáo dục đại học : Không chỉ là chủ tài chính.
Ngân hàng và Doanh nghiệp vừa và nhỏ còn bất đồng ngôn ngữ.
Sự kiện 
Đàm Thanh Sơn và giải thưởng Dirac.
GS Đàm Thanh Sơn : Giải  Dirac có ý nghĩa đặc biệt với tôi .
Diễn đàn 
IPP2 : Phòng thí nghiệm chính sách.
Công trình hồ đập thủy điện ở Việt Nam- Những nguy cơ tiềm ẩn .
Đơn kêu cứu của Ba Huân từ góc nhìn đa chiều .
Khoa học và Phát triển 

Khoa học và phát triển số 993 ( số 34/2018 )

Tin trong nước 
Khởi động chương trình kết nối mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt nam
Dự án FIRST : Thúc đẩy hợp tác giữa chuyên gia giỏi nước ngoài với các tổ chức KH&CN trong nước .
Nhà khoa học Việt Nam giành giải vàng tại triển lãm- diễn đàn phụ nữ sáng tạo KIWIE.
Cuộc thi sáng chế 2018: Sáng tạo công nghệ cho cuộc sống hàng ngày.
Hội thảo" Hỗ trợ thương mại hóa kết quả nghiên cứu của nhà khoa học "
Góp ý sổ tay hướng dẫn nộp hồ sơ đăng ký thực hiện nhiệm vụ thuộc đề án 844.
Vigroup thành lập quỹ khoa học 1000 tỷ .

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam tập 60 - số 7 - tháng 7 năm 2018

Khoa học Y-Dược 
Nghiên cứu một số đặc điểm của vi khuẩn lao ở bệnh nhân lao phổi mới và lao phổi tái trị được chỉ định điều trị bằng thuốc chống lao hàng một.
Áp dụng phương pháp sinh học phân tử trong phát hiện sớm người mắc bệnh Wilson chưa có triệu chứng lâm sàng và mang gen bệnh.
Khảo sát sự thay đổi tần số huyết áp sau nhĩ áp huyệt Tâm tai trái và phải trên người bình thường khi thực hiện nghiệm pháp kích thích thụ thể lạnh .
Nghiên cứu xây dựng quy trình đánh giá mức độ đứt gãy ADN tinh trùng .

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Quyển A - Tập 60 Số 6 - năm 2018

Diễn đàn Khoa học - Công nghệ 
Hiểu thị trường lao động để tăng năng suất lúa.
Nghị định 38- Khung pháp lý cho các nhà đầu tư khởi nghiệp sáng tạo.
Cần có một chính sách tổng thể , toàn diện cho phát triển cơ học .
Nhu cầu đổi mới công nghệ trong sản xuất và sau thu hoạch lúa gạo của Việt Nam
Khoa học -Công nghệ và đổi mới sáng tạo 
Cần nâng - Công nghệ lần dầu tiên áp dụng ở Việt Nam 
VIELINA : "Cú hích " từ dự án do FIRST tài trợ.
...