Xây dựng đảng

Xây dựng Đảng số tháng 7/2020

Lý luận - Thực tiễn - Kinh nghiệm 
1.Chủ tịch Hồ chí minh nói về phương thức lãnh đạo của Đảng
2.Những thành tựu lý luận, thực tiễn về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong nhiệm kỳ Đại hội XII.Tác giả : Dương Mộng Huyền - Ban Tổ chức Trung ương.
3.Xây dựng đội ngũ dự nguồn cán bộ chủ chốt không chờ đến cuối nhiệm kỳ; tác giả : Tô Nài Não.
4. Phương pháp lãnh đạo đúng là phải sâu sát, nêu gương
5. Phát triển đảng viên tốt để có tổ chức mạnh.

Xây dựng Đảng số tháng 6/2020

Chuyên mục Lý luận - Thực tiễn - Kinh nghiệm
1.Chủ tịch Hồ chí Minh nói về tổ chức Đảng.
2.Kỳ họp lần thứ 9 Quốc hội khóa XIV: Kỳ họp đặc biệt.
3.Cách mạng muốn tiến lên cần một triết lý hành động, một lý luận chân chính chỉ đường : Kỳ 1: Để giữ vững niềm tin.
4. Củng cố tổ chức cơ sở đảng ở địa bàn khó khăn, đặc thù.
5. Kiên Giang nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng.
Tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Tap chí Xây dựng Đảng số 5 - 2020

Chuyên mục Lý luận - Thực tiễn - Kinh nghiệm
1/Mở đầu, Tạp chí trích lời Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về chi bộ giới thiệu với bạn đọc những chỉ dẫn quan trọng của Bác về chi bộ: Với lý luận cách mạng tiên phong và kinh nghiệm của phong trào vô sản quốc tế, giai cấp công nhân ta đã tỏ ra là người lãnh đạo xứng đáng nhất và đáng tin cậy nhất của nhân dân Việt Nam

Tap chí Xây dựng Đảng số 4 - 2020

Lý luận - Thực tiễn - Kinh nghiệm
Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về cách mạng miền Nam.
V.I. Lê-nin với công tác tổ chức xây dựng Đảng .
Kinh nghiệm từ đại hội điểm cấp cơ sở ở một số địa phương.
Tinh gọn bộ máy- dấu ấn nhiệm kỳ.
Khi cấp ủy, chính quyền và người dân có được tiếng nói chung.
Phát triển đảng viên trong sinh viên ở Hà Nội: Dễ mà khó.
Tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Bắc Giang: 5  kinh nghiệm qua đại hội đảng bộ các cấp

Tap chí Xây dựng Đảng số 3 - 2020

Lý luận - Thực tiễn - Kinh nghiệm
Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về chi bộ.
Những kết quả quan trọng và bài họckinh nghiệm của công tác xây dựng Đảng từ đầu kỳ đến nay.
Một số giải pháp xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng.
" Ba hóa" ở miền Trung.
Tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Phải bắt đầu từ thành công của Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở.
Hải Dương chủ động chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ cơ sở.
Cần Thơ hoàn thành sớm đại hội chi bộ.

Tap chí Xây dựng Đảng số 1+ 2 - 2020

Lý luận- Thực tiễn- Kinh nghiệm
Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về Đảng, đất nước, mùa xuân
Ý chí Việt Nam
Thư chúc mừng năm mới của Trưởng Ban Tổ chức Trung ương
Một năm nhiều dấu ấn tốt đẹp
Chuẩn bị thật tốt công tác nhân sự đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025.
Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trước yêu cầu nhiệm vụ mới.
Công tác bảo vệ chính trị nội bộ hướng đến xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ

Tạp chí Xây dựng Đảng tháng 11/2019

 Lý luận -Thực tiễn- Kinh nghiệm
Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về chuẩn bị đại hội đảng
Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV: Đồng hành, hợp lực hoàn thành các mục tiêu đề ra.
Tư tưởng của Ph.Ăng -ghen về xây dựng Đảng trong tác phẩm" Về lịch sử Liên đoàn những người cộng sản"
Kế thừa đổi mới để tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng
Công tác cán bộ trước thềm đại hội đảng bộ các cấp ở một số địa phương.
6 nội dung xây dựng vị trí việc làm của NgànhTổ chức xây dựng Đảng TP. Hải Phòng.

Xây dựng Đảng số 9 /2019

Lý luận- Thực tiễn - Kinh nghiệm
Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về huấn luyện cán bộ.
Từ tác phẩm Đường Cách Mệnh đến Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh : Nghĩ vể công tác xây dựng Đảng.
Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ngưới dân tộc thiểu số.
Về xác định trình độ lý luận chính trị.
10 năm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo Đề án 165.
Tuyên Quang coi trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ xứng tầm.
Vĩnh Phúc chuẩn bị nguồn cán bộ cho đại hội đảng bộ các cấp.

Xây dựng Đảng số 8/2019

Lý luận - Thực tiễn - Kinh nghiệm
Chủ Tịch Hồ Chí Minh nói về phong cách làm việc của cán bộ
Sự chuyển giao lịch sử trong cao trào Cách mạng Tháng Tám 
Những nội dung mới trong dự thảo Quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc ủy ban mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội cấp tỉnh, cấp huyện.
Nhìn lại 5 năm thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội của mặt trận Tổ quốc Việt nam.
Để việc tiếp, đối thoại trực tiếp với dân có hiệu quả.

Xây dựng Đảng số 7/2019

Lý luận - Thực tiễn - Kinh nghiệm  
Chủ Tịch Hồ Chí Minh nói về nhận xét, đánh giá của cán bộ.
Nâng cao chất lượng kiểm điểm, đánh giá, xếp loại hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị.
Đổi mới công tác đánh giá cán bộ ở Vĩnh Phúc.
Lấy phiếu đánh giá của nhân dân nơi cư trú- Cách làm mới ở Hà Tĩnh.
Đánh giá cán bộ trước khi bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử- cách làm của Quảng Bình.
Xây dựng đội ngũ cán bộ ở Quảng Nam.
Vĩnh Long đổi mới công tác đánh giá cán bộ, đảng viên.