Tia sáng

Tia sáng số 22- 20.11.2019

60 năm ngành Khoa học và công nghệ Việt Nam
Diễn đàn
Lời chúc cho ngành khoa học và công nghệ
Sứ mệnh cho khoa học xã hội và nhân văn.
Thay đổi trong đầu tư công - tư cho khoa học.
Những vấn đề của xã hội đương đại cần được trả lời.
Tăng cường sự liên kết, liên ngành trong Khoa học Xã hội và Nhân văn .
Chân dung các nhà khoa học.
Đại sư của tôi.
Cây lúa Việt Nam có gì đẹp ?
Giữ vẹn đạo thầy trò .
Cha tôi.
Hai nhiệm vụ trí vận ở Pari

Tia sáng số 20 - 20.10.2019

Diễn đàn
Giải pháp ngăn chặn chảy máu chất xám: Phải được triển khai ở tầm quốc gia.
Giải Nobel kinh tế 2019 và câu chuyện đánh giá chính sách phát triển ở Việt Nam.
Khoa học và phát triển
Nobel Vật Lý 2019: Vật lý thiên văn lại được Vinh danh
Khám phá những bí mật của vũ trụ nguyên thủy( kỳ 2)
Một dạng mới của tương quan lượng tử.
Ý tưởng đơn giản sau những khám phá vĩ đại của Einstein.
Khoa học xã hội và nhân văn

Tia sáng số 19-05.10.2019

Diễn đàn
Mạng xã hội ở Việt nam : Để thành nền tảng tốt?
Mạng xã hội chưa là một sân chơi phẳng .
Khoa học và phát triển
Uy quyền lượng tử
Giữ máy tính lượng tử mở trên toàn cầu.
Chúng ta có cô độc trong vũ trụ.
Khám phá những bí mật của vũ trụ nguyên thủy.
Hồ sơ
Gỡ bỏ quả bơm Thụy Điển.
Khoa học xã hội và nhân văn
Đi tìm bí ẩn giếng Chăm.
Bingun giếng  vuông Cham.
Hồi sinh quá khứ ở Pompeii.
Văn hóa- Nghệ thuật.

Tia sáng số 17-05-09-2019

Diễn đàn 
Tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông : Sự nhầm lẫn tai hại
Tuy cập Mở và sự chuyển đổi các mô hình kinh doanh xuất bản.
Khoa học và phát triển 
Chuyến thăm Obsnink.
Trung tâm hợp tác IAEA- VIATOM: Cơ hội mới cho Việt Nam.
Viễn chuyển  lượng tử các Qutrit : Nền tảng cho các hệ mạng thông tin lượng tử.
Công nghệ bùng nổ: Giới toán và công nghệ cần một lời thề Hippocrates.
Lịch sử Khoa học
Kho tàng rắc rối ( phần 2)

Tia sáng số 18-20.9.2019

Diễn đàn
Đánh giá lại quy trình ứng phó rủi ro 
Khả năng ô nhiễm thủy ngân từ vụ cháy công ty Rạng Đông?
Người Việt dùng mạng xã hội Việt : Những câu hỏi bỏ ngỏ.
Khoa học và phát triển
Danh mục tạp chí quốc tế uy tín
Quốc tế hóa tạp chí quốc gia: Đâu là nhân tố quyết định?
Lỗ trắng trong vũ trụ
Khoa học xã hội và nhân văn
Giáo dục nhân văn trong thời truyền thông- công nghệ.
phần 1: Con người đã sẵn sàng thoái vị trước máy móc?

Tia sáng số 16-20.08.2019

Tin tức 
Quỹ NAFOSTED: Tinh giảm danh mục tạp chí quốc gia uy tính ngành khoa học tự nhiên .
Các doanh nghiệp Việt Nam tham gia đào tạo nhân lực số. 
Diễn đàn 

Tranh cãi đằng sau cảnh Đột phá 2019.
Dữ liệu mở trong quá trình chuyển đổi số.
Hai điều kiện tiên quyết cho dữ liệu mở.
Khoa học và Phát triển 
Dữ liệu mở không chỉ là vấn đề công nghệ.
Tin sinh học và dữ liệu mở: Thúc dẩy nghiên cứu cơ bản ở nơi có nguồn lực hạn chế.
Phía trong vòng tròn niềm tin.

Tia sáng số 15-05.08.2019

Tin tức
Thời điểm phá hủy hệ sinh thái sông MeKong sẽ tới nhanh hơn.
Cơ hội cho các nhà nghiên cứu đa bệnh viện ở Việt Nam.
Diễn đàn
Kinh phí cho nghiên cứu cơ bản 
Một đề xuất không giống ai
Khoa học và phát triển 
Đầu tư cho khoa học cơ bản.
Nghiên cứu cơ bản thời khủng hoảng.
Đầu tư bền bỉ của Chính phủ.
Khoa học xã hội và nhân văn
Nguồn gốc người Việt: Một lược sử tư tưởng.
Tránh cái nhìn hạn hẹp và cực đoan.

Tia sáng số 14- 20.07.2019

Tin tức 
Tăng quyền sở hữu trí tuệ cho doanh nghiệp và nhà nghiên cứu để thúc đẩy đổi mới sáng tạo.
Thành phố Hồ Chí Minh gia nhập mạng lưới đổi mới sáng tạo Global Innovatinon Alliance.
Thầy đã nghỉ ngơi .
Những kỉ niệm từ Thụy Điển.
Diễn Đàn 
Vài kỉ niệm với anh Hoàng Tụy
Một sáng kiến đáng chờ mong.
Đầu tư cho khoa học; Không chỉ là đãi ngộ, tiền lương.
Khoa học và phát triển 

Tia sáng số 13- 05.07.2019

Diễn đàn 
Hiệp định thương mại EVFTA: Việt Nam phải cải cách những gì ?
Năng lực áp dụng pháp luật.
Khoa học và phát triển 
Chống lại vi khuẩn kháng kháng sinh: Cuộc đua không cân sức.
Cách chống kháng kháng sinh?
Tiền số Facebook: Lo hơn là mừng
Thiên tài toán học Srinivasa Ramanujan: Một công thức lạ.
Khoa học xã hội và nhân văn
Các protein cổ đại giúp vẽ lại lịch sử loài người .
Khởi nghiệp 

Tia sáng số 12-20.6.2019

Diễn đàn 
Mắc kẹt trong điện than ?
Cơ cấu năng lượng: Nhiệt điện than hay điện mặt trời.
Khoa học và phát triển 
Chuyện xung quanh các công ty dữ liệu mở.
Entropy- động lực của vũ trụ.
Người rung chuyển cây sự sống của Darwin.
David Hilbert: Nhà Toán học thông thái cuối cùng của thế kỷ 20.
Khoa học xã hội và nhân văn
Đối thoại đa thanh trong các sử phẩm của Nguyễn Văn Tố.
Lạm bàn về tính ghi ý của chữ Hán.
Văn hóa- Nghệ thuật