Kiểm tra

Tạp chí Kiểm tra tháng 7/2020

 Thời sự - Chính trị 
1.Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm .
2.Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 và Đại hội đại biểu Cơ quan UBKT Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.
Tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
3. Công tác nhân sự góp phần vào thành công đại hội đảng bộ các cấp.
4. Công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Công an Trung ương tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Tạp chí Kiểm tra số 6/2020

Thời sự - Chính trị
1.Đưa tin UBKT Trung ương họp kỳ 45.
 Kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21-6 (1925-2020).
2.Báo chí với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ,tác giả Vũ Lân.
Tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Tạp chí Kiểm tra số tháng 5- 2020

Thời sự - Chính trị
1. Đưa tin UBKT Trung ương họp kỳ thứ 44
Tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
2. Công tác kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ cấp ủy các cấp, hướng tới Đại hội XIII của Đảng của tác giả : Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương.
Chuyên mục Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19-5 (1890 - 2020)

Tạp chí Kiểm tra số tháng 4- 2020

Kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30-4 (1975 - 2020) với bài viết:
Quyết tâm và chiến lược của Đảng trong giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước của PGS, TS Nguyễn Thị Thanh đã phân tích và khẳng định sự đúng đắn trong đường lối kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, đặc biệt là quyết tâm và chiến lược của Đảng: Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và đúc rút bài học lịch sử đối với công cuộc đổi mới hiện nay.
Tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với bài viết:

Tạp chí Kiểm tra số tháng 3- 2020

Thời sự - Chính trị
Đưa UBKT Trung ương họp kỳ thứ 43.
Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh,
Hà Tĩnh thực hiện Chỉ thị 05 từ “3 khâu đột phá”.
Tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát - Một trong những giải pháp phòng, chống “diễn biến hòa bình” trước thềm đại hội đảng các cấp của tác giả Vũ Lân.

Tạp chí Kiểm tra số tháng 2-2020

Chuyên mục Thời sự - Chính trị
Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3-2 (1930 - 2020)
Kiểm tra, giám sát để Đảng ta thực sự “là đạo đức, là văn minh”
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Đảng bộ Bộ đội Biên phòng qua Cuộc vận động “Xứng danh bộ đội Cụ Hồ”
Văn bản mới

Tạp chí kiểm tra số 1/2020

Tháng 1-2020, Tạp chí Kiểm tra xuất bản số đặc biệt Mừng Xuân Canh Tý 2020 với chủ đề “Mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới”.
Thư chúc mừng năm mới của Bí Thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương
Chuyên mục Thời sự-Chính trị
Đảng ta là đạo đức, là văn minh.
Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm - Nhận thức và trách nhiệm.
củaTăng cường kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Công an nhân dân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tạp chí Kiểm tra số tháng 11/2019

Thời sự - Chính trị
UBKT Trung ương họp kỳ thứ 40
Công tác kiểm tra, giám sát góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng.
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Chi bộ vụ Địa phương V, Cơ quan UBKT Trung ương học tập và làm theo Bác
Văn bản mới
Ban hành quy định số 13-QĐ/UBKTTW tiếp nhận , xử lý đơn thư, tiếp đảng viên và công dân.
Chuyên đề công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh Lai Châu 

Tạp chí Kiểm tra số 10/2019

 Thời sự - Chính trị 
Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.
Công tác kiểm tra, giám sát trở thành “nòng cốt” trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng”
Đổi mới để không ngừng nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.
Văn bản mới 
Quy định về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.
Chuyên đề công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh Tây Ninh

Tạp chí Kiểm tra số 09/2019

 Thời sự - Chính trị
Đoàn cán bộ cấp cao Ban Kiểm tra Trung ương Đảng NDCM Lào thăm và làm việc tại Việt Nam.
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác kiểm tra, giám sát tại Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa.
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) 
Điểm sáng Chí Linh  ( tiếp theo ) phản ánh thực tiễn sinh động về kết quả thực hiện Nghị quyết của huyện Chí Linh (Hải Dương) đã tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.