Kiểm tra

Tạp chí Kiểm tra số tháng 3- 2020

Thời sự - Chính trị
Đưa UBKT Trung ương họp kỳ thứ 43.
Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh,
Hà Tĩnh thực hiện Chỉ thị 05 từ “3 khâu đột phá”.
Tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát - Một trong những giải pháp phòng, chống “diễn biến hòa bình” trước thềm đại hội đảng các cấp của tác giả Vũ Lân.

Tạp chí Kiểm tra số tháng 2-2020

Chuyên mục Thời sự - Chính trị
Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3-2 (1930 - 2020)
Kiểm tra, giám sát để Đảng ta thực sự “là đạo đức, là văn minh”
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Đảng bộ Bộ đội Biên phòng qua Cuộc vận động “Xứng danh bộ đội Cụ Hồ”
Văn bản mới

Tạp chí kiểm tra số 1/2020

Tháng 1-2020, Tạp chí Kiểm tra xuất bản số đặc biệt Mừng Xuân Canh Tý 2020 với chủ đề “Mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới”.
Thư chúc mừng năm mới của Bí Thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương
Chuyên mục Thời sự-Chính trị
Đảng ta là đạo đức, là văn minh.
Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm - Nhận thức và trách nhiệm.
củaTăng cường kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Công an nhân dân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tạp chí Kiểm tra số tháng 11/2019

Thời sự - Chính trị
UBKT Trung ương họp kỳ thứ 40
Công tác kiểm tra, giám sát góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng.
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Chi bộ vụ Địa phương V, Cơ quan UBKT Trung ương học tập và làm theo Bác
Văn bản mới
Ban hành quy định số 13-QĐ/UBKTTW tiếp nhận , xử lý đơn thư, tiếp đảng viên và công dân.
Chuyên đề công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh Lai Châu 

Tạp chí Kiểm tra số 10/2019

 Thời sự - Chính trị 
Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.
Công tác kiểm tra, giám sát trở thành “nòng cốt” trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng”
Đổi mới để không ngừng nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.
Văn bản mới 
Quy định về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.
Chuyên đề công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh Tây Ninh

Tạp chí Kiểm tra số 09/2019

 Thời sự - Chính trị
Đoàn cán bộ cấp cao Ban Kiểm tra Trung ương Đảng NDCM Lào thăm và làm việc tại Việt Nam.
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác kiểm tra, giám sát tại Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa.
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) 
Điểm sáng Chí Linh  ( tiếp theo ) phản ánh thực tiễn sinh động về kết quả thực hiện Nghị quyết của huyện Chí Linh (Hải Dương) đã tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Tạp chí Kiểm tra số 08/2019

Văn bản mới
Quy định về chỉ đạo của UBKT cấp trên đối với UBKT cấp dưới trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Người dân vùng biên giới với phong trào học tập và làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực, ý nghĩa đã góp phần phát triển và xây dựng huyện An Phú (An Giang) vững mạnh, giàu đẹp.
Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.
Điểm sáng Chí Linh.

Tạp chí Kiểm tra số 07/2019

Chuyên mục Thời sự - Chính trị
Thông tin UBKT Trung ương: Họp kỳ thứ 37.
Đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương làm việc tại Hải Dương.
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.
Thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII 

Tạp chí Kiểm tra số 06/2019

Thời sự - Chính trị 
Thông báo Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; UBKT Trung ương họp kỳ thứ 36.
 Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 
Cán bộ kiểm tra học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII 
Đảng bộ Cảnh sát biển: Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4.

Tạp chí Kiềm tra số 5/2019

 Thời sự - Chính trị 
Thông cáo Báo chí Kỳ họp thứ 35 của UBKT Trung ương.
 Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 
“50 năm Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh - Vẫn nóng hổi tính thời sự về công cuộc xây dựng và chỉnh đốn Đảng”.
Chuyên đề công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh Lào Cai 
Đảng bộ tỉnh Lào Cai đổi mới, tinh giản tổ chức bộ máy, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế-xã hội .