Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo số 31 năm 2018

1. VIETNAM STARTUP DAY 2018 thu hút 20 doanh nghiệp khởi nghiệp nước ngoài tham gia
2. Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức thực hiện nhiệm vụ hằng năm, định kỳ thuộc Đề án 844
3. Tìm cơ chế tài chính hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo
4. Vingroup "mồi vốn" hỗ trợ khởi nghiệp nghìn tỷ
5. Monkey Junior: Ứng dụng học ngoại ngữ cho trẻ
6. Trí tuệ nhân tạo - công nghệ đột phá làm biến đổi thế giới
7. Các giai đoạn phát triển của doanh nghiệp khởi nghiệp: Thành lập nhóm đồng sáng lập

Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo số 30 năm 2018

Tin tức sự kiện
- Thông báo tuyển chọn tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ đề án 844 năm 2019
- Hỗ trợ khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên miền Trung - Tây Nguyên
- Vốn ngoại đổ mạnh vào startup cung cấp thông tin bất động sản
- Đại sứ quán Mỹ tổ chức cuộc thi khởi nghiệp vì môi trường
Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
- VinaGroups: Mô hình kinh tế chia sẽ và tiêu dùng thông minh
...