Báo, tạp chí khác

Lý luận và truyền thông số tháng 9/2019

Kỉ niệm 25 năm tạp chí Lý Luận Chính trị &Truyền thông ra số đầu tiên
Những nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2019- 2020 của Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông: Vươn tới một tầm vóc mới, vị thế mới.
Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông- địa chỉ tin cậy để các nhà khoa học xã hội hóa sản phẩm nghiên cứu.
Một số giải pháp, khuyến nghị góp phần phát triển tạp chí Lý luận Chính trị và Truyền thông.

Thông tin Khoa học Giáo dục, Số 37, quý 3- 2019.

Nghiên cứu trao đổi
Các vấn đề về sơ đồ tính của kết cấu.
Tính toán dầm cao bê tông cốt thép theo tiêu chuẩn ACI 318-14.
Một số kết quả nghiên cứu đánh giá tính trương nở của đất loại sét (tt).
Nghiên cứu mô hình nền phù hợp cho bài toán động tương tác nền đất biến dạng.
Ứng dụng R trong phân tích tương quan bằng đồ thị để xác định mối quan hệ giữa nồng độ phát thải CO2 và mức độ phát triển kinh tế với dữ liệu Gapminder.
Kiến trúc chợ cổ Cần Thơ.

Lý luận chính trị và truyền thông số tháng 8-2019

Nghiên cứu - Trao đổi 
Các yếu tố tác động đến vai trò của  báo chí trong lĩnh vực tư tưởng - văn hóa.
Toàn cầu hóa và những vấn đề đặt ra trong xây dựng quan hệ tinh thần dân tộc Việt Nam hiện nay.
Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về nhân cách người đảng viên Cộng sản.
Quan điểm của Hồ Chí Minh về bảo vệ môi trường tự nhiên- sự vượt trước về tư duy và hành động.
Vấn đề lợi ích nhóm ở Việt Nam hiện nay.
Công tác bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trong sự nghiệp đổi mới nước ta hiện nay.

Lý luận chính trị và truyền thông số tháng 7-2019

Nghiên cứu - Trao đổi 
Một số vấn đề cấp thiết trong công tác tư tưởng ở nước ta hiện nay.
Toàn cầu hóa với phát triển bền vững.
Vai trò của báo chí trong tuyên truyền về Luật An ninh mạng.
Ứng xử đối với mạng xã hội ở Việt Nam hiện nay.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người - giá trị cách mạng và ý nghĩa thời đại.
Kiên định bảo vệ, phát triển chủ nghĩa Mác-Lê Nin trước làn sóng chủ nghĩa dân túy.
Văn học Việt nam  đương đại với công cuộc đổi mới đất nước hôm nay.
Thực tiễn- Kinh nghiệm

Lý luận chính trị và truyền thông số tháng 6/2019

Nghiên cứu- Trao đổi 
Giá trị trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước.
Chủ Tịch Hồ Chí Minh- người thầy của nền báo chí cách mạng Việt Nam.
Tìm hiểu một số nét đặc sắc trong tiểu phẩm báo chí Hồ Chí Minh.
Phan Quang- Nhà báo tài ba, cần mẫn của báo chí Việt Nam hiện đại .
Nhà báo và năng lực lựa chọn.
Nhà báo người máy: không còn là thách thức của tương lai .
Truyền thông ở vùng dân tộc thiểu số hiện nay.
Năng lực truyền thông khi tham gia mạng xã hội.

Khoa học Xã hội và Nhân văn - Sở KH&CN Nghệ An số 5/2019

Sự kiện và vấn đề
Bác Hồ dặn Đảng ta là một Đảng cầm quyền.
Xây dựng nhân cách người Nghệ An cho các con trong gia đình Nguyễn Sinh Sắc, Hoàng Thị Loan.
Trường Tiểu học Pháp- Việt tại Vinh, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng theo học.
Khoa học Xã hội Nhân văn và đời sống
Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng mới.
Lấy doanh nghiệp làm trung tâm của hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Tubudd, câu chuyện của khởi nghiệp .

Bản tin Nông nghiệp và nông thôn Vĩnh Long, số 05/2019

Tin tức và sự kiện 
Công tác phòng chống bệnh dịch tả heo Châu phi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
Vũng Liêm chủ động phòng bệnh dịch tả heo Châu Phi.
Triển khai xây dựng mô hình chuỗi cung ứng nông sản, thủy sản bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2019.
Cơ sở kinh doanh đã được xác nhận ATTP theo chuỗi ở tỉnh Vĩnh Long.
MangThít: Phát động chiến dịch diệt chuột vụ hè thu năm 2019.
Vũng Liêm: Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi bò sinh sản theo hướng an toàn sinh học.
Nông thôn mới

Lý luận chính trị và truyền thông số tháng 5/2019

Nghiên cứu - Trao đổi 
Giá trị văn hoá Việt Nam với việc  tạo lập và phát huy " quyển lực mềm" quốc gia trong xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc.
Hệ giá trị đạo đức cách mạng đối với công tác đào tạo đội ngũ cán bộ của Đảng hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh.
Thời kỳ quá độ và việc nhận thức, giải quyết các mối quan hệ lớn ở Việt Nam hiện nay .
Tìm hiểu quan điểm của Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ  của Đảng và Nhà nước trong tác phẩm Di chúc.

Lý luận chính trị và truyền thông số tháng 4/2019

Nghiên cứu - Trao đổi 
Đại thắng mùa Xuân 1975- thắng lợi của tư tưởng nghệ thuật quân sự Hồ Chí Minh.
Quan điểm của Đảng và Nhà nước Việt Nam về quan hệ với các nước lớn hiện nay.
Giải quyết mối quan hệ giữa nhà nước và thị trường trong xây dựng nhà nước kiến tạo ở Việt Nam hiện nay.
" Tư duy nhiệm kỳ"- đặc điểm, nguyên nhân và biện pháp khắc phục ở Việt Nam hiện nay.

Bản tinTư pháp Vĩnh Long tháng 03/2019

Tin tức 
Vĩnh Long tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt Hội nghị Trung ương9 khóa XII và Hội nghị triển khai nghiên cứu học tập chủ đề năm 2019.
Đại hội đoàn luật sư tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2018- 2013
Vĩnh Long tập huấn kỹ năng ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng với chủ đề " Phân tích mã độc cơ bản ".
Vĩnh Long : Phòng CSGT tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi phạm pháp luật khác trên các tuyến giao thông.
Vĩnh Long: Xử phạt 478 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.