Báo, tạp chí khác

Lý luận chính trị và truyền thông số tháng 6/2019

Nghiên cứu- Trao đổi 
Giá trị trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước.
Chủ Tịch Hồ Chí Minh- người thầy của nền báo chí cách mạng Việt Nam.
Tìm hiểu một số nét đặc sắc trong tiểu phẩm báo chí Hồ Chí Minh.
Phan Quang- Nhà báo tài ba, cần mẫn của báo chí Việt Nam hiện đại .
Nhà báo và năng lực lựa chọn.
Nhà báo người máy: không còn là thách thức của tương lai .
Truyền thông ở vùng dân tộc thiểu số hiện nay.
Năng lực truyền thông khi tham gia mạng xã hội.

Khoa học Xã hội và Nhân văn - Sở KH&CN Nghệ An số 5/2019

Sự kiện và vấn đề
Bác Hồ dặn Đảng ta là một Đảng cầm quyền.
Xây dựng nhân cách người Nghệ An cho các con trong gia đình Nguyễn Sinh Sắc, Hoàng Thị Loan.
Trường Tiểu học Pháp- Việt tại Vinh, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng theo học.
Khoa học Xã hội Nhân văn và đời sống
Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng mới.
Lấy doanh nghiệp làm trung tâm của hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Tubudd, câu chuyện của khởi nghiệp .

Bản tin Nông nghiệp và nông thôn Vĩnh Long, số 05/2019

Tin tức và sự kiện 
Công tác phòng chống bệnh dịch tả heo Châu phi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
Vũng Liêm chủ động phòng bệnh dịch tả heo Châu Phi.
Triển khai xây dựng mô hình chuỗi cung ứng nông sản, thủy sản bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2019.
Cơ sở kinh doanh đã được xác nhận ATTP theo chuỗi ở tỉnh Vĩnh Long.
MangThít: Phát động chiến dịch diệt chuột vụ hè thu năm 2019.
Vũng Liêm: Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi bò sinh sản theo hướng an toàn sinh học.
Nông thôn mới

Lý luận chính trị và truyền thông số tháng 5/2019

Nghiên cứu - Trao đổi 
Giá trị văn hoá Việt Nam với việc  tạo lập và phát huy " quyển lực mềm" quốc gia trong xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc.
Hệ giá trị đạo đức cách mạng đối với công tác đào tạo đội ngũ cán bộ của Đảng hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh.
Thời kỳ quá độ và việc nhận thức, giải quyết các mối quan hệ lớn ở Việt Nam hiện nay .
Tìm hiểu quan điểm của Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ  của Đảng và Nhà nước trong tác phẩm Di chúc.

Lý luận chính trị và truyền thông số tháng 4/2019

Nghiên cứu - Trao đổi 
Đại thắng mùa Xuân 1975- thắng lợi của tư tưởng nghệ thuật quân sự Hồ Chí Minh.
Quan điểm của Đảng và Nhà nước Việt Nam về quan hệ với các nước lớn hiện nay.
Giải quyết mối quan hệ giữa nhà nước và thị trường trong xây dựng nhà nước kiến tạo ở Việt Nam hiện nay.
" Tư duy nhiệm kỳ"- đặc điểm, nguyên nhân và biện pháp khắc phục ở Việt Nam hiện nay.

Bản tinTư pháp Vĩnh Long tháng 03/2019

Tin tức 
Vĩnh Long tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt Hội nghị Trung ương9 khóa XII và Hội nghị triển khai nghiên cứu học tập chủ đề năm 2019.
Đại hội đoàn luật sư tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2018- 2013
Vĩnh Long tập huấn kỹ năng ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng với chủ đề " Phân tích mã độc cơ bản ".
Vĩnh Long : Phòng CSGT tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi phạm pháp luật khác trên các tuyến giao thông.
Vĩnh Long: Xử phạt 478 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Bản tin Nông nghiệp và nông thôn Vĩnh Long, số 04/2019

Tin tức và sự kiện 
Xoài của Vĩnh Long được xuất khầu sang Hoa Kỳ.
Chi cục Thủy sản Vĩnh Long thả cá ra tự nhiên tái tạo nguồn lợi thủy sản năm 2019.
Diển đàn kết nối mạng lưới OCOP toàn cầu và hội chợ quốc tế OCOP.
Hội thảo đề tài " Đánh giá hiện trạng cơ giới hóa trong nông nghiệp tại Vĩnh Long".
Thành lập Câu lạc bộ Khuyến nông kiều mới thứ 2.
Khuyến nông Trà Ôn tập huấn kỹ thuật trồng đậu nành rau cho hợp tác xã nông nghiệp xã Tân Mỹ.

Bản tin Sức khỏe Vĩnh Long số 03/2019

Trong số nầy  :
Vị thuốc cao niên luôn trăn trở với sự phát triển của ngành.
Hội nghị trực tuyến Chương trình" Sức khỏe Việt Nam".
Vắc- xin phối hợp 5 trong 1 comBE-Five- Những lợi ích cho trẻ .
Tâm sự cùng đồng nghiệp.
Gần 500 vận động viên  tham gia Hội thao Ngành Y tế năm 2019
Những bệnh nhân HIV/ AIDS đầu tiên điều trị thuốc ARV từ Quỹ BHYT.
Tiếp tục duy trì thành quả tiêm chủng.
Giám sát công tác tiêm chủng mở rộng.

Lý luận chính trị và truyền thông số tháng 3/2019

Nghiên cứu-Trao đổi 
1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về nghệ thuật lãnh đạo và ý nghĩa của nó trong thời đại cách mạng hiện nay.
2. Đổi mới công tác vận động thanh niên của Đảng trong tình hình mới.
3. Thanh niên học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua Ái Quốc.
4. Xây dựng chính phủ kiến tạo phát triển ở Việt Nam hiện nay.
5. Xây dựng đội ngũ cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Lý luận chính trị và truyền thông số tháng 2/2019

Nghiên cứu- trao đổi
Giá trị khoa học trong quan điểm của triết học Mác về mối quan hệ giữa kinh tế với chính trị.
Tác động có tính hai mặt của cách mạng công nghiệp 4.0 đến phát triển kinh tế - xã hội.
Yêu cầu đối với phát triển nguồn nhân lực Việt Nam trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0
Xã hội hóa hoạt động văn học, nghệ thuật thành tựu và những vấn đề đặt ra
Nghệ thuật đặt đầu đề  tác phẩm chính luận của nhà báo Hoàng Tùng.