Báo, tạp chí khác

Lý luận chính trị và truyền thông số tháng 4/2019

Nghiên cứu - Trao đổi 
Đại thắng mùa Xuân 1975- thắng lợi của tư tưởng nghệ thuật quân sự Hồ Chí Minh.
Quan điểm của Đảng và Nhà nước Việt Nam về quan hệ với các nước lớn hiện nay.
Giải quyết mối quan hệ giữa nhà nước và thị trường trong xây dựng nhà nước kiến tạo ở Việt Nam hiện nay.
" Tư duy nhiệm kỳ"- đặc điểm, nguyên nhân và biện pháp khắc phục ở Việt Nam hiện nay.

Bản tinTư pháp Vĩnh Long tháng 03/2019

Tin tức 
Vĩnh Long tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt Hội nghị Trung ương9 khóa XII và Hội nghị triển khai nghiên cứu học tập chủ đề năm 2019.
Đại hội đoàn luật sư tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2018- 2013
Vĩnh Long tập huấn kỹ năng ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng với chủ đề " Phân tích mã độc cơ bản ".
Vĩnh Long : Phòng CSGT tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi phạm pháp luật khác trên các tuyến giao thông.
Vĩnh Long: Xử phạt 478 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Bản tin Nông nghiệp và nông thôn Vĩnh Long, số 04/2019

Tin tức và sự kiện 
Xoài của Vĩnh Long được xuất khầu sang Hoa Kỳ.
Chi cục Thủy sản Vĩnh Long thả cá ra tự nhiên tái tạo nguồn lợi thủy sản năm 2019.
Diển đàn kết nối mạng lưới OCOP toàn cầu và hội chợ quốc tế OCOP.
Hội thảo đề tài " Đánh giá hiện trạng cơ giới hóa trong nông nghiệp tại Vĩnh Long".
Thành lập Câu lạc bộ Khuyến nông kiều mới thứ 2.
Khuyến nông Trà Ôn tập huấn kỹ thuật trồng đậu nành rau cho hợp tác xã nông nghiệp xã Tân Mỹ.

Bản tin Sức khỏe Vĩnh Long số 03/2019

Trong số nầy  :
Vị thuốc cao niên luôn trăn trở với sự phát triển của ngành.
Hội nghị trực tuyến Chương trình" Sức khỏe Việt Nam".
Vắc- xin phối hợp 5 trong 1 comBE-Five- Những lợi ích cho trẻ .
Tâm sự cùng đồng nghiệp.
Gần 500 vận động viên  tham gia Hội thao Ngành Y tế năm 2019
Những bệnh nhân HIV/ AIDS đầu tiên điều trị thuốc ARV từ Quỹ BHYT.
Tiếp tục duy trì thành quả tiêm chủng.
Giám sát công tác tiêm chủng mở rộng.

Lý luận chính trị và truyền thông số tháng 3/2019

Nghiên cứu-Trao đổi 
1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về nghệ thuật lãnh đạo và ý nghĩa của nó trong thời đại cách mạng hiện nay.
2. Đổi mới công tác vận động thanh niên của Đảng trong tình hình mới.
3. Thanh niên học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua Ái Quốc.
4. Xây dựng chính phủ kiến tạo phát triển ở Việt Nam hiện nay.
5. Xây dựng đội ngũ cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Lý luận chính trị và truyền thông số tháng 2/2019

Nghiên cứu- trao đổi
Giá trị khoa học trong quan điểm của triết học Mác về mối quan hệ giữa kinh tế với chính trị.
Tác động có tính hai mặt của cách mạng công nghiệp 4.0 đến phát triển kinh tế - xã hội.
Yêu cầu đối với phát triển nguồn nhân lực Việt Nam trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0
Xã hội hóa hoạt động văn học, nghệ thuật thành tựu và những vấn đề đặt ra
Nghệ thuật đặt đầu đề  tác phẩm chính luận của nhà báo Hoàng Tùng.

Lý luận chính trị và truyền Thông số tháng 1/2019

Nghiên cứu trao đổi 
Truyền thông chính sách ở Việt Nam hiện nay: Cơ hội và thách thức .
Tư duy mới về công nghiệp hóa trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0
Nâng cao  chất lượng hoạt động khoa học ở Học viện Báo chí và Tuyên truyền hiện nay.
Kinh tế Việt Nam năm 2018: những thành tựu và vấn đề đặt ra cho năm 2019.
Những thành tựu trong thực hiện công bằng xã hội với dân chủ ở Việt Nam hiện nay.
Mấy suy nghĩ về phương thức kiên tạo phát triển xã hội của nhà nước ở Việt Nam trong điều kiện hiện nay.

Tạp chí Lịch sử Đảng số 2/2019 ( 339)

Kỉ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2019)
Nguyễn Phú Trọng
: Đảng vững mạnh, đất nước phát triển, dân tộc trường tồn.
Nguyễn Viết Thảo: Đổi mới lý luận về sự phát triển và thực tiễn xây dựng  Đảng Cộng sản Việt Nam.
Trần Thị Thu Hương: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời-Bước ngoặt quyết định trong tiến trình lịch sử của dân tộc.
Kỷ niệm 50 năm ra đời tác phẩm nâng cao đạo đức cách mạng,quét sạch chủ nghĩa cá nhân. (3-2-1969 - 3-2-2019).