Xây dựng trang web động với ASP

Gồm 3 phần chính :Phần 1: Xem xét vai trò  của lập trình script phía máy chủ cho IIS và các web server tương thich ; Phần 2 :  trình bày các thuộc tính, phương thức và sự kiện của sáu đối tượng cấu thành mô hình đối tượng IIS ; Phần thứ 3 : Tham chiếu thành phần có thể cài đặt” sẽ thảo luận các thuộc tính và phương thức của các thành phần bổ sung . Các đối tượng và thành phần đều được sắp xếp theo bảng chữ cái .

Tác giả: 
Nhóm tác giả ELICOM
Nhà xuất bản: 
Năm xuất bản: 
2001
Từ khóa: 
xây dựng trang web động với ASP
Lĩnh vực sách: 
Số bản: 
1
Ngôn ngữ sách: 
Tiếng Việt
Số trang - Khổ: 
487 trang - khổ 14,5 X 20,5 cm
Giá: 
52.000 đồng
Lưu kho: 
TVKH&CNVL
Ký hiệu: 
102.7
Quy định xem: 
Tài liệu xem trực tiếp tại thư viện