Xây dựng Đảng số tháng 7/2020

Lý luận - Thực tiễn - Kinh nghiệm 
1.Chủ tịch Hồ chí minh nói về phương thức lãnh đạo của Đảng
2.Những thành tựu lý luận, thực tiễn về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong nhiệm kỳ Đại hội XII.Tác giả : Dương Mộng Huyền - Ban Tổ chức Trung ương.
3.Xây dựng đội ngũ dự nguồn cán bộ chủ chốt không chờ đến cuối nhiệm kỳ; tác giả : Tô Nài Não.
4. Phương pháp lãnh đạo đúng là phải sâu sát, nêu gương
5. Phát triển đảng viên tốt để có tổ chức mạnh.
Tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
6. Thành phố Chí Linh sẵn sàng cho ngày hội lớn.
7. Để có kỳ đại hội thành công ở Bình Liêu
8. Không để lọt vào cấp ủy những cán bộ suy thoái
Nghiên cứu- Trao đổi 
9. Hướng tới Đại hội XIII của Đảng: Cách mạng muốn tiến lên cần một triết lý hành động, một lý luận chân chính chỉ đường.
10. Về bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của TCCSĐ và thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy cơ sở.
11.Sự khác biệt giữa đổi mới, sáng tạo của đội ngũ cán bộ với phát minh, sáng chế.
Trang Thành phố Hồ Chí Minh
12.Kết quả bước đầu xây dựng đô thị thông minh ở TP. Hồ Chí Minh
Nghị quyết và cuộc sống
13.Đổi mới ở Hào An .
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
14.Học Bác “Việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm”
Suy ngẫm về nghề tổ chức
15.
 Chuyện về người bí thư đảng ủy
Ý kiến đảng viên 
16.Trách nhiệm thuộc về ai?
 Đảng viên phấn đấu tốt
17.Thầy giáo thương binh hết lòng vì học trò
Sinh hoạt đảng
18. Nhận diện để sàng lọc dưới góc nhìn của nhà văn Kỳ 1: Lời hứa - Lời thề
Thông tin công tác xây dựng Đảng
 19.Kiểm tra tình hình thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị tại một số tỉnh, thành ủy.
Quốc tế 
20. Đào tạo, thu hút, sử dụng nhân tài của Hoa Kỳ và kinh nghiệm cho Việt Nam.
xem chi tiết : http://xaydungdang.org.vn/Home/IntroMagazineDetails.aspx?ID=141

ISSN: 
1859-0829
Loại tạp chí: 
Số bản: 
01
Nguồn tài liệu: 
Ban tổ chức Trung ương
Từ khóa: 
Xây dựng Đảng, 6,2020