Xây dựng Đảng số tháng 6/2020

Chuyên mục Lý luận - Thực tiễn - Kinh nghiệm
1.Chủ tịch Hồ chí Minh nói về tổ chức Đảng.
2.Kỳ họp lần thứ 9 Quốc hội khóa XIV: Kỳ họp đặc biệt.
3.Cách mạng muốn tiến lên cần một triết lý hành động, một lý luận chân chính chỉ đường : Kỳ 1: Để giữ vững niềm tin.
4. Củng cố tổ chức cơ sở đảng ở địa bàn khó khăn, đặc thù.
5. Kiên Giang nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng.
Tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
6.Vượt qua đại dịch COVID-19, bảo đảm tiến độ, chất lượng đại hội đảng bộ cấp cơ sở.
7. Nghĩ về  việc đại hội cơ sở trực tiếp bầu bí thư cấp ủy.
8. Kinh nghiệm qua tổ chức đại hội điểm cấp trên cơ sở ở một số địa phương
9. Không để lọt vào cấp ủy những cán bộ suy thoái : kỳ 1: Khi" chiếc vòng kim cô" siết chặt.
10.Đắc Nông coi trọng giải quyết khiếu nại, tố cáo- chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp.
11. Trà Vinh chủ động chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp.
Nghiên cứu- Trao đổi 
12.Vẻ đẹp của báo chí Việt Nam là bảo vệ lý tưởng của Đảng.
13. 4 giải pháp góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ.
Trang TP. Hồ Chí Minh
14.Vì sao Thành phố Hồ Chí Minh thành công trong tạo nguồn cán bộ trẻ?
Nghị quyết và cuộc sống
15. Bắc Ninh hướng tới mục tiêu trở thành thành phố thuộc Trung ương.
16. 2 năm cải cách chính sách bảo hiểm xã hội .
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
17.Có một tờ báo vững vàng ở tuổi 45.
Suy ngẫm về nghề tổ chức
18.Về người làm công tác tổ chức - cán bộ nhân "mùa" đại hội.
Ý kiến đảng viên
19.Chọn đúng người .
 Đảng viên phấn đấu tốt
20.Nhà báo Hà Đăng: Người có duyên với số 3.
Sinh hoạt đảng
21. Nỗi ân hận muộn màng
Thông tin công tác xây dựng Đảng
22. Hội nghị lần thứ 12 BCH Trung ương Đảng bàn và quyết định nhiều vấn đề quan trọng.
Quốc tế
23. Kinh nghiệm xây dựng đội ngũ công chức chuyên môn từ một nền nông vụ.

Xem chi tiết : http://xaydungdang.org.vn/Home

 

 

 

ISSN: 
1859-0829
Loại tạp chí: 
Số bản: 
01
Nguồn tài liệu: 
Ban tổ chức Trung ương
Từ khóa: 
Xây dựng Đảng,6,2020