Xây dựng Đảng số 9 /2019

Lý luận- Thực tiễn - Kinh nghiệm
Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về huấn luyện cán bộ.
Từ tác phẩm Đường Cách Mệnh đến Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh : Nghĩ vể công tác xây dựng Đảng.
Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ngưới dân tộc thiểu số.
Về xác định trình độ lý luận chính trị.
10 năm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo Đề án 165.
Tuyên Quang coi trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ xứng tầm.
Vĩnh Phúc chuẩn bị nguồn cán bộ cho đại hội đảng bộ các cấp.
Giải pháp tăng cường  giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên Thủ đô .
Con đường về xã công tác của trí thức trẻ còn lắm gian nan.
Kì 1: sự hụt hẫng của trí thức trẻ.
Nghiên cứu - trao đổi 
Vấn đề tự học tập, rèn luyện của bí thư cấp ủy cấp huyện.
Trang TP.Hồ Chí Minh
Bố trí cán bộ chủ chốt cấp huyện không là người địa phương ở TP. Hồ Chí Minh- Kết quả và kinh nghiệm 
Nghị quyết và cuộc sống
Hà Nội đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý.
Nghệ An vững vàng phát triển.
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Có một mái nàh ấm êm như thế 
Suy ngẫm về  nghề tổ chức
 
Cán bộ tổ chức với việc đào tạo cán bộ trẻ.
Ý kiến đảng viên 
Kịp thời và cẩn thiết.
Đảng viên phấn đấu tốt
Người cựu chiến binh hết lòng vì công việc
Sinh hoạt đảng
Xòe một que diêm.
Thông tin công tác xây dựng Đảng 
Ban tổ chức Trung ương lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.
Lấy ý kiến  đóng góp vào dự thảo" Quy định thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức, cơ quan, đơn vị trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ".
Tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí khu vực phía Nam.
Quốc tế
Kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực của Ô-xtrây-li-a
Trả lời bạn đọc

xem chi tiết http://www.xaydungdang.org.vn/Home/IntroMagazineDetails.aspx?ID=132

ISSN: 
1859- 0829
Loại tạp chí: 
Số bản: 
1 bản
Nguồn tài liệu: 
Ban tổ chức Trung ương
Từ khóa: 
Tạp chí, Xây dựng Đảng, 9/ 2019