Xây dựng Đảng số 8/2019

Lý luận - Thực tiễn - Kinh nghiệm
Chủ Tịch Hồ Chí Minh nói về phong cách làm việc của cán bộ
Sự chuyển giao lịch sử trong cao trào Cách mạng Tháng Tám 
Những nội dung mới trong dự thảo Quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc ủy ban mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội cấp tỉnh, cấp huyện.
Nhìn lại 5 năm thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội của mặt trận Tổ quốc Việt nam.
Để việc tiếp, đối thoại trực tiếp với dân có hiệu quả.
Nâng cao hiệu quả hoạt động đối thoại với nhân dân ở Bắc Ninh.
Kết quả cải cách thủ tục hành chính ở Cục Quản lý xuất nhập cảnh.
Bắc Giang thực hiện sáp nhập thôn, tổ dân phố.
Sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã: Cách làm của Hà Tĩnh.
Đảng bộ Tổng cục Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng): 6 giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.
Nghiên cứu - Trao đổi
Bàn về quản lý công chức khối đảng theo vị trí việc làm.
Để Đảng gần dân hơn.
Về đồi mới cơ chế vận hành của hệ thống chính trị cơ sở.
Trang TP . Hồ Chí Minh
Thuận lợi và khó khăn trong xây dựng Chính phủ điện tử ở TP . Hồ Chí Minh.
Nghị quyết và cuộc sống
Vì Thủ đô văn hiến 
19 thủ tục hành chính được ngành BHXH thay thế, bãi bỏ.
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 
Điểm tựa vững chắc nơi biên cương
Suy ngẫm về nghề tổ chức
Cán bộ tổ chức với việc đổi mới vận hành  của hệ thống chính trị .
Ý kiến Đảng viên 
Để vàng thau không lẫn lộn 
Đảng viên phấn đấu tốt 
Bình dị giữa đời thường.
Sinh hoạt đảng 
Hiệp sĩ và tinh thần xả thân vì đại nghĩa
Thông tin công tác xây dựng Đảng 
63 học viện thạc sỹ và tiến sỹ tại Nhật Bản theo chương trình Học bổng Phát triển nguồn nhân lực cho Việt Nam(JDS) khóa 19.
Tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí khu vực phía Bắc.
Quốc tế 
Kinh nghiệm xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo,quản lý ở Trung Quốc .
Trả lời bạn đọc.
Hộp thư cộng tác viên
 
xem chi tiết http://www.xaydungdang.org.vn/Home/IntroMagazineDetails.aspx?ID=131

ISSN: 
1859- 0829
Loại tạp chí: 
Số bản: 
1 bản
Nguồn tài liệu: 
Ban tổ chức Trung ương
Từ khóa: 
Xây dựng Đảng số 8/2019