Xây dựng Đảng số 7-2018

Lý luận - Thực tiễn - Kinh nghiệm 
Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về tư cách của người đảng viên .
Về hai nghị quyết Trung ương 4, khóa XI và khóa XII- kỳ II: Một số kết quả hợp với ý Đảng, lòng Dân .
Sàng nhưng phải lọc.
Để kết nạp nhiều  đảng viên nữ người dân tộc thiểu số .
Gỡ khó trong tạo nguồn phát triển đảng viên ở nông thôn.
Thí điểm kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng- những khó khăn từ cơ sở.
Phát triển đảng viên là người có đạo Thiên chúa giáo ở Ninh Bình, Nam Định .
Khắc phục tình trạng đảng viên bỏ sinh hoạt - Từ thực tiễn tỉnh Bến tre.
Kỳ I: Nhiều đảng viên ở ấp, khu phố bỏ sinh hoạt, vì sao ?
Đổi mới mô hình tồ chức đảng trong doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa .
Nghiên cứu - Trao đổi
Quyền lực và kiểm soát quyền lực ở nước ta.
Về quản lý đảng viên trong thời kỳ mới.
Nhìn lại việc tổ chức thi tuyển cán bộ lãnh đạo , quản lý .
Trang TP. Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm phát triển tổ chức đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước ở TP. Hồ Chí Minh.
Nghị quyết và cuộc sống 
Kinh nghiệm phát triển đảng viên ở các xã bãi ngang tỉnh Thừa Thiên Huế.
5 thay đổi về số tiền đóng BHYT, BHXH từ ngày 1-7-2018.
Học tập và làm theo tư tưởng ,đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 
Đổi thay nơi miền núi cao .
Suy ngẫm về nghề tổ chức 
Công tác đảng viên- bước khởi đầu của công tác cán bộ .
Ý kiến đảng viên 
Để nhân dân đồng thuận.
Đảng viên phấn đấu tốt 
Người bí thư gương mẫu 
Sinh hoạt đảng
Đảng viên hưu
Thông tin công tác xây dựng đảng
Hội nghị  góp ý vào  dự thảo sửa đổi , bổ sung các quy định về tổ chức bộ máy các cơ quan đảng.
Hội nghị thảo luận sửa đổi, bổ sung các văn bản quy định về tổ chức, cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 và 7 ( khóa XII).
Quốc tế 
Quản lý điều hành thời cách mạng công nghiệp 4.0.
Xây dựng và nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng ở tỉnh Luông -pha- băng 

 

ISSN: 
1859- 0829
Loại tạp chí: 
Số bản: 
1 bản
Từ khóa: 
Xây dựng Đảng
Quy định xem: 
Tài liệu xem trực tiếp tại thư viện