Xây dựng Đảng số 4/2019

Lý luận - Thực tiễn - Kinh nghiệm 
Chủ tịch Hồ chí minh nói về tổ chức bộ máy, biên chế của hệ thống chính trị.
Tư tưởng  của V.I.Lê -nin về cải tổ bộ máy.
Thấy gì qua đánh giá TCCSĐ và đảng viên ở Đảng bộ Hà Nội năm 2018.
5 giải pháp nâng chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.
Phân công cấp ủy viên dự sinh hoạt với chi bộ khu dân cư ở Ninh Bình- cách làm và kết quả.
Nâng chất lượng sinh hoạt chi bộ từ thực tiễn các tỉnh Tây Nguyên.
Điểm mới trong tổ chức sinh hoạt chi bộ ở Sóc Trăng.
Ba giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Vĩnh Long.
Bà Rịa- Vũng Tàu nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng.
Đồng Tháp tạo bước chuyển từ cơ sở.
Nghiên cứu- Trao đổi 
Để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.
Những vấn đề đặt ra qua thực hiện  Quy định số 132- QĐ/TW của Bộ Chính trị từ thực tiễn ở Thanh Hóa .
Về việc kiểm soát quyền lực trong cơ quan tổ chức- cán bộ .
Xây dựng môi trường và điều kiện để giám sát xã hội đối với thu nhập, tài sản của cán bộ, công chức , viên chức.
Trang Thành phố Hồ Chí Minh
Từ kết quả khảo sát chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh.
Nghị quyết và cuộc sống
Miền quê Gia Lâm khởi sắc.
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,phong cách Hồ Chí Minh.
Tân Yên (Bắc Giang) học và làm theo Bác mỗi ngày .
Suy ngẫm về nghề tổ chức
Cán bộ tổ chức với việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ khu dân cư .
Ý kiến Đảng Viên
Bước đột phá.
Đảng viên phấn đấu tốt
Chuyện về nữ Đảng viên  dưa thổ cẩm của người Mông ra thế giới.
Sinh hoạt Đảng 
Giáo dục và tự giáo dục.
Thông tin công tác xây dựng Đảng 
Đồng chí Phạm Minh Chính cùng Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII làm việc tại 2 tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa .
Quốc tế 
Hệ thống tiêu chuẩn phân loại nghề nghiệp ở một số quốc gia .
Trả lời bạn đọc
Hộp thư cộng tác  viên .

xem chi tiết :http://www.xaydungdang.org.vn 

ISSN: 
1859- 0829
Loại tạp chí: 
Số bản: 
1 bản
Nguồn tài liệu: 
Ban tổ chức Trung ương
Từ khóa: 
Xây dựng Đảng, 4/2019