Vĩnh Long - Xuân Canh tý 2020

Giới thiệu nội dung
Báo xuân Canh Tý 2020 có 85 trang  với các bài viết :
Thư chúc mừng năm mới Canh tý -2020 .
Đảng mùa xuân hạnh phúc và ước vọng.
Thơ: Mừng Đảng tuổi 90.
Chủ tịch Hồ Chí Minh- Người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tết Canh Tý.
Mùa Xuân tìm hiểu địa chỉ đỏ.
Đồng Chí Võ Văn Kiệt và mùa xuân đại hội.
Bài học từ: Khởi nghĩa Nam kỳ ở Vĩnh Long.
Dâng lên Bác đóa hoa xuân tươi thắm nhất.
Chuyện về hai hàng tre bên Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, tổ chức thành công đại đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025.
Vĩnh Long hướng tới trở thành tỉnh khá vùng ĐBSCL.
Những thành tựu đáng tự hào.
Vĩnh Long tiến bước vươn lên.
Quốc phòng toàn dân- bảo vệ Tổ quốc.
....

Loại tạp chí: 
Số bản: 
02
Nguồn tài liệu: 
Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Vĩnh Long
Từ khóa: 
Vĩnh Long , Xuân Canh tý, 2020