Vĩnh Long nhận chuyển giao công nghệ GIS và viễn thám

Từ ngày 03-05/01/2018, tại Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Vĩnh Long, Trung tâm Địa tin học - Đại học Quốc gia TP. HCM tổ chức khoá đào tạo chuyển giao công nghệ GIS (Geographic Information Systems) và viễn thám cho gần 40 học viên đang công tác tại phòng kinh tế và hạ tầng các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ngành có liên quan trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Đây là khoá đào tạo thuộc Chương trình KH&CN cấp Nhà nước “Xây dựng Hệ thống thông tin địa lý đồng bằng sông Cửu Long (MekongDelta Geographic Information Systems - MGIS)” được triển khai bước đầu tại 03 địa phương: Tp. Cần Thơ, An Giang và Vĩnh Long.

Trong thời gian 03 ngày, các học viên đã được trang bị những nội dung: giới thiệu và hướng dẫn sử dụng, khai thác hệ thống MGIS (mgis.vn); giới thiệu và hướng dẫn sử dụng, khai thác hệ thống GIS tổng thể tỉnh Vĩnh Long (vinhlong.mgis.vn); sử dụng phần mềm QGIS để tạo cơ sở dữ liệu GIS phục vụ quản lý thoát nước, quản lý cây xanh tỉnh Vĩnh Long; thảo luận các hướng phát triển ứng dụng quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị, nông nghiệp và phát triển nông thôn, du lịch - dịch vụ, giáo dục, y tế…

Qua đó, học viên có thể cập nhật thông tin GIS do đơn vị mình quản lý vào hệ thống web GIS của tỉnh phục vụ quản lý nhà nước cũng như phục vụ nhu cầu xã hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long nói riêng và khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói chung.

THANH SANG