Vĩnh Long anh hùng

Hệ thống những tư liệu về đơn vị, địa phương, cá nhân anh hùng trong lao động sáng tạo, chiến đấu và phục vụ chiến tranh, là những tấm gương tiêu biểu về chủ nghĩa anh hùng cách mạng của những người con ưu tú trên đất Vĩnh Long dưới sự lãnh đạo của Đảng trong cuộc chiến đấu quên mình cho lý tưởng " không có gì quý hơn độc lập tự do !" . Sách được phối hợp giữa 3 đơn vị : Ban Tuyên Giáo, Bộ chỉ huy Quân sự, Công An tỉnh Vĩnh Long.

Tác giả: 
Nguyễn Chiến Thắng ( Sao vàng ) - Ban Tuyên giáo, Phòng lịch sử Đảng, Ban Tổng kết viết Sử - Bộ chỉ huy quân sự- Tổ nghiên cứu Lich sử công an tỉnh Vĩnh long.
Năm xuất bản: 
1996
Từ khóa: 
Vĩnh Long anh hùng
Lĩnh vực sách: 
Số bản: 
1
Ngôn ngữ sách: 
Tiếng Việt
Số trang - Khổ: 
623 trang - Khổ 15.5 X23.5 cm
Lưu kho: 
TVKH&CNVL
Ký hiệu: 
508.02
Quy định xem: 
Tài liệu xem trực tiếp tại thư viện