Vi nấm

Tác giả: 
Nguyễn Lân Dũng- Bùi Xuân Đồng- Lê Đình Lương
Năm xuất bản: 
1982
Từ khóa: 
Vi nấm
Lĩnh vực sách: 
Số bản: 
01
Ngôn ngữ sách: 
Tiếng Việt
Số trang - Khổ: 
266 trang - Khổ 14.5 x 20.5
Giá: 
9,00 đồng
Lưu kho: 
TVKH&CNVL
Ký hiệu: 
106/VV-05- 2449