Tuyển tập Mác - Ăng ghen , tập 1, tập 2

Giới thiệu tóm tắt nội dung
Bộ tuyển tập gồm 6 tập, kho sách Thư viện Khoa học và Công nghệ Vĩnh Long chỉ lưu 2 quyển tập một  và tập hai .
Tập đầu bao gồm những tác phẩm xuất bản từ năm 1843 đến khi kết thúc cuộc cách mạng dân chủ- tư sản năm 1848 - 1849. Ngoài các tác phẩm khác, sách còn "Góp phần  phê phán triết học pháp quyền của Hegel". "Lời nói đầu", các đoạn trích trong " Bản thảo kinh tế- triết học", " Gia đình thần thánh "  và " Hệ tư tưởng Đức" , cũng như tác phẩm" Tuyên ngôn của Đảng cộng sản". Tập thứ hai đăng tác phẩm và thư từ từ lúc mở đầu thời kỳ phản động cho đến  năm 1859.

Tác giả: 
Viện nghiên cứu Chủ nghĩa Mác- lê-Nin trực thuộc Ban chấp hành trung ương Đảng xã hội chủ nghĩa thống nhất Đức ( biên tập )
Nhà xuất bản: 
Năm xuất bản: 
1980, 1981
Từ khóa: 
Tuyển tập, Mác - Ăng ghen, tập 1, tập 2
Lĩnh vực sách: 
Số bản: 
01
Ngôn ngữ sách: 
Tiếng Việt
Số trang - Khổ: 
Nhập dạng: 761 trang - Khổ 12,5 x 20
Lưu kho: 
TVKH&CNVL
Ký hiệu: 
603/ tập 1/ tập 2