Từ điển Văn hóa bách khoa

Nội dung sách dùng để tra cứu về các nhân vật, địa điểm, sự kiện, kham khảo chọn lọc theo chủ đề về chính trị, triết học và nhiều chủ đề khác như kinh tế học, công nghệ ,nghệ thuật , âm nhạc , thể thao,v.v...
Phần đầu sách là bảng hướng dẫn chủ đề tất cả những đề tài chính có trong sách nầy. Phần cuối sách là liệt kê từng mục từ tuần tự theo chữa cái từ A đến Z để giúp người đọc tra cứu nhanh khi cần tra một danh tự hay một thuật ngữ cụ thể .

Tác giả: 
Wordsworth Reference
Năm xuất bản: 
2004
Từ khóa: 
Từ điển, Văn hóa ,bách khoa
Lĩnh vực sách: 
Số bản: 
1 bản
Ngôn ngữ sách: 
Tiếng Việt
Số trang - Khổ: 
723 trang - Khổ 16 x 24 cm
Giá: 
160.000đ
Lưu kho: 
TVKH&CNVL
Ký hiệu: 
602/22