Từ điển thuật ngữ kế toán

Nội dung sách trình bày từ vựng kế toán hiện hành, định nghĩa thuật ngữ mới của nghề kế toán. Sách cập nhật ngôn ngữ truyền thống của kế toán và những nguyên lý có liên quan , bao gồm kế toán tài chính, kế toán quản lý và chi phí, kiểm toán, phân tích báo cáo tài chính và thuế ... gồm nhiều thuật ngữ, từ, các nguyên tắc kinh doanh....Với 2.500 thuật ngữ, lời giải thích thêm vể thuật ngữ , khái niệm và nội dung mới của các vấn đề thuộc nghề nghiệp kế toán và kiểm toán .

Tác giả: 
Joael Gsiegel - Jae K. Shim - PGS-PTS Đặng Văn Thanh
Nhà xuất bản: 
Năm xuất bản: 
1997
Từ khóa: 
Từ điển, thuật ngữ, kế toán
Lĩnh vực sách: 
Số bản: 
1 bản
Ngôn ngữ sách: 
Tiếng Việt
Số trang - Khổ: 
379 trang - Khổ 16 x 24,5 cm
Giá: 
70 .000 đồng
Lưu kho: 
TVKH&CNVL
Ký hiệu: 
602/16