Tự điển hóa học Pháp- Việt

Tác giả: 
Nguyễn Trọng Biểu (chủ biên) - Trần Bính - Đào Quý Chiệu- Nguyễn Văn Ngạc, lê Ngọc Tú ( Biên sọan)
Nhà xuất bản: 
Năm xuất bản: 
1984
Từ khóa: 
Tự điển, hóa học, Pháp- Việt
Lĩnh vực sách: 
Số bản: 
01
Ngôn ngữ sách: 
Tiếng Việt
Số trang - Khổ: 
422 trang - Khổ 14.5 x 20.5cm
Giá: 
32 đồng
Lưu kho: 
TVKH&CNVL
Ký hiệu: 
602/2426
NXB: 
Khoa học và Kỹ thuật