Từ điển hàng hải Anh - Việt

Từ điển gồm 25.000 thuật ngữ,làm tài liệu tra cứu cho giáo viên và học sinh các trường đại học và trung học chuyên nghiệp; các cán bộ quản lý, nghiên cứu, nghiệp vụ, thủy thủ và những người hoạt động trong lĩnh vực có liên quan trực tiếp  hoặc gián tiếp tới biển và đại dương. 

Tác giả: 
Biện soạn : Nguyễn Văn Phòng - Vũ Phi Hoàng - Lê Chí Vi
Năm xuất bản: 
1989
Từ khóa: 
Từ điển Hàng hải, Anh - Việt
Lĩnh vực sách: 
Số bản: 
1 bản
Ngôn ngữ sách: 
Tiếng Việt
Số trang - Khổ: 
331trang - Khổ 14.5 x 20.5
Ký hiệu: 
602/24