Từ điển Đông y học cổ truyền

Từ điển Đông Y học cổ truyền có khoảng 3.500 thuật ngữ làm mục từ. Các thuật ngữ nầy có thể là loại từ đơn (danh từ , tính từ, động từ) hoặc cụm từ , các mục từ được xếp theo a,b,c....

Tác giả: 
Nguyễn Thiện Quyến - Nguyễn Mộng Hưng
Năm xuất bản: 
1990
Từ khóa: 
Từ điển, Đông y học, cổ truyền
Lĩnh vực sách: 
Số bản: 
1 bản
Ngôn ngữ sách: 
Tiếng Việt
Số trang - Khổ: 
505 trang - Khổ 14.5 x 20.5 cm
Lưu kho: 
TVKH&CNVL
Ký hiệu: 
602/21