Tự điển Đa dạng Sinh học và Phát triển bển vững Anh - Việt

Sách gồm hơn 4000 từ và thuật ngữ ( có giải thich và minh họa ) liên quan đến đa dạng sinh học và phát triển bền vững bao gồm các lĩnh vực:
Đa dạng loài 
Đa dạng di truyền 
Đa dạng sinh thái
Sinh vật biến đổi gen 
An Toàn sinh học
Khoa học trái đất
Kinh tế mô trường

Tác giả: 
PGS.TSKH Trương Quang Học (chủ biên)
Năm xuất bản: 
2001
Từ khóa: 
đa dạng sinh học
Lĩnh vực sách: 
Số bản: 
1 bản
Ngôn ngữ sách: 
Tiếng Việt
Số trang - Khổ: 
509 trang - khổ 16 x 24 cm
Lưu kho: 
TVKH&CNVL
Ký hiệu: 
602.03