Từ điển Chế tạo máy Pháp - Việt

Cuốn "Từ điển Chế tạo máy Pháp - Việt" được xuất bản lần đầu, khoảng 21.000 thuật ngữ của các lĩnh vực sau:
1. Công nghệ chế tạo máy, kể cả gia công kim loại bằng áp lực, nhiệt luyện và hàn,
2. Máy công cụ, các cơ cấu và chi tiết máy, các thiết bị nâng - vận chuyển, các công cụ đo - kiềm,
3. Tự động hóa, máy điều khiển theo chương trình và những ngành có liên quan: toán, cơ học, sức bền vật liệu, kim tương, thủy lực, nhiệt động học, v.v...
Cuốn từ điển này sẽ phục vụ rộng rãi cho các cán bộ khoa học, kỹ sư, kỹ thuật viên, sinh viên trong ngành chế tạo máy và các ngành có liên quan.

Tác giả: 
Lê Bảo - Phạm Đắp - Phạm Văn Nhuần - Nguyễn Anh Tuấn - Hà Văn Vui
Năm xuất bản: 
1987
Số bản: 
1 bản
Ngôn ngữ sách: 
Tiếng Việt
Số trang - Khổ: 
375 trang - Khổ 14.5 x 20.5
Giá: 
450.000 đồng
Lưu kho: 
TVKH&CNVL
Ký hiệu: 
1314
NXB: 
NXB Khoa học và Kỹ thuật