Tổng quan về môi trường và các hệ sinh thái

Tác giả: 
Ban chủ nhiệm chương trình khai thác và bảo vệ môi trường (CT 10) chủ biên
Năm xuất bản: 
1991
Từ khóa: 
Tổng quan,môi trường,hệ sinh thái
Lĩnh vực sách: 
Số bản: 
03
Ngôn ngữ sách: 
Tiếng Việt
Số trang - Khổ: 
202 trang - khổ14.5 x 20.5
Lưu kho: 
TVKH&CNVL
Ký hiệu: 
599/ VV-05-1125, 1390, 1544

Tài liệu khác

Trang