An toàn sinh học

Đáp ứng nhu cầu học tập của sinh viên, chúng tôi biên soạn cuốn sách "An toàn sinh học" nhằm làm rõ thêm những vấn đề chủ yếu của an toàn sinh học, cung cấp một số kiến thức cơ bản và các quy định liên quan đến an toàn sinh học, góp phần phổ biến các biện pháp cần thực hiện trong nghiên cứu và sử dụng các tác nhân sinh học, giảm thiểu các rủi ro gây nguy hại cho con người, cộng đồng và môi trường. Cuốn sách này đề cập đến một số vấn đề chủ yếu của An toàn sinh học như An toàn sinh học vi sinh vật, an toàn sinh học phòng thi nghiệm, an toàn sinh học biến đổi gen,... có thể được sử dụng làm tài liệu học tập hoặc tham khảo cho sinh viên, các ngành Công nghệ sinh học,...

Tác giả: 
PGS.TS Lê Gia Hy-PGS.TS Khuất Hữu Thanh
Năm xuất bản: 
2012
Từ khóa: 
An toàn sinh học
Lĩnh vực sách: 
Số bản: 
1 bản
Ngôn ngữ sách: 
Tiếng Việt
Số trang - Khổ: 
214 trang - Khổ 16 x 24
Lưu kho: 
TVKH&CNVL
Ký hiệu: 
406.02