Tính toán quá trình, thiết bị trong công nghệ hóa chất và thực phẩm Tập 1

Sách đúc kết những cơ sở lý thuyết chính và đưa ra những bài tập thí dụ minh họa, giúp cho sinh viên nắm vững thêm lĩnh vực và quá trình thiết bị, đồng thời là cơ sở tham khảo tốt cho các kỹ sư và cán bộ kỹ thuật trong ngành công nghệ .Tập 1 có các quá trình và thiết bị thủy lực, thủy cơ, truyền nhiệt, bốc hơi và kết tinh .

Tác giả: 
Gs,Ts Nguyễn Bin
Năm xuất bản: 
1999
Từ khóa: 
Tính toán quá trình , thiết bị , trong công nghệ hóa chất và thực phẩm
Số bản: 
01
Ngôn ngữ sách: 
Tiếng Việt
Số trang - Khổ: 
395 trang - Khổ 14,5 X 20,5 cm
Lưu kho: 
TVKH&CNVL
Ký hiệu: 
299.01
Quy định xem: 
Tài liệu xem trực tiếp tại thư viện