Tìm hiểu Văn hóa Vĩnh Long (1732-2000)

Là đề tài nghiên cứu tìm hiểu văn hóa từ khi hình thành tỉnh Vĩnh Long từ năm 1732 đến năm 2000. Công trình là kết quả nghiên cứu của nhiều tiến sĩ, các nhà nghiên cứu, giảng dạy trong và ngoài tỉnh.

Tác giả: 
Thực hiện Ban Tuyên giáo tỉnh Vĩnh Long
Năm xuất bản: 
2003
Từ khóa: 
văn hóa Vĩnh Long
Lĩnh vực sách: 
Số bản: 
2 bản
Ngôn ngữ sách: 
Tiếng Việt
Số trang - Khổ: 
501 trang - Khổ 19 x 27 cm
Giá: 
85.000 đồng
Lưu kho: 
TVKH&CNVL
Ký hiệu: 
508.03

Tài liệu khác

Trang